Projenin bilgilendirme toplantısının 2. si   8.11.2022 tarihli işbirliği protokolü kapsamında, Antalya'da, 8 aralık 2023 tarihinde, Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Nezir Ünsal, bakanlık yetkilileri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve 81 ilin Ar-Ge temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesi, Ar-Ge Birimi personeli Fatih Bircan’ın da katılımıyla 81 il koordinatörleri ile gerçekleşen toplantıda paylaşılan bilgilere göre, 77 bin okulumuzda başlayacak olan projenin yarışma şartnamesi ocak ayında yayınlanacak.

Projenin temel amaçları öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, destek personeli ve veliler arasında temizlik ve hijyen konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, öğretmenler aracılığıyla okullarda ve çevresinde sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlemek, İyi uygulama örneklerini ülke genelinde yaygınlaştırmak olarak belirlendi.

Proje, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve destek personelin önümüzdeki günlerde Öğretmen Bilişim Ağı OBA ve EBA platformlarında alacakları eğitimlerden sonra Türkiye genelindeki tüm resmi okullarda, yani okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak. Projenin hedef kitlesi, okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrenim gören öğrenciler, okul müdürleri, öğretmenler, destek personeli ve velilerden oluşacak.

Okullarda proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul personelinin temizlik konusundaki bilinç düzeyinin artırılması ve bu konuda toplumsal bir duyarlılık oluşturulması planlanmaktadır.