TGF Genel Baskanı Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Basın İlan Kurumu tarafından çıkarılan yönetmeliğin, internet haber sitelerinin sayısını ve gelirlerini ciddi şekilde azalttığını, sahte trafik alımına ve muvazaalı uygulamalara yol açtığını ifade etti. Karaca, yönetmelikteki fikir işçisi sayısı, zorunlu trafik, iki yıl bekleme süresi, ikamet şartı, ilan.gov.tr’de yayınlama gibi maddelerin kanunun özüne aykırı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜKÜMET TAKDİR EDİLDİ

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca şu görüşlere yer verdi:

Gazetelerin yanı sıra haber sitelerinde de resmi ilan yayınlanmasının yolunu açan yasal düzenlenmeler memnuniyetle karşılanmış ve hükümet de  bu konuda takdir edilmiştir. Bu yasal düzenlemelerin uygulaması ise Basın İlan Kurumu tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Söz konu yönetmelikle getirilen ve sahanın gerçekleriyle bağdaşmayan ağır şartlar, her gün yeni mağduriyetlere sebep olduğu için kanun ilk çıktığında hissedilen olumlu tesir artık kaybolmak üzeredir.

ŞARTLAR DEĞİŞMEYECEK

Bu ağır şartların iyileştirilmesi için yaptığımız çağrılara bu güne kadar Basın İlan Kurumu tarafından olumlu cevap verilmediği gibi genel müdür tarafından şartların kesinlikle değiştirilmeyeceği açıklaması yapılmıştır.

KAÇ HABER SİTESİ ALIYOR?

Yasanın bizim de görüşümüze başvurulan hazırlık çalışmalarında, 1000 adedi resmi ilan alan gazetelere ait olan, 500 adedi ise münferit yayın yapan toplam 1.500 internet haber sitesinin potansiyel olarak varlığı konuşulurken, Basın İlan Kurumu tarafından yapılan yönetmelikte ki  ağır şartlar sebebiyle sadece 400 civarı İnternet Haber Sitesi resmi ilan almak için başvuruda bulunduğu açıklanmıştır. Geçiş dönemi 1 Ekim 2023 tamamlanmış ancak kaç haber sitesinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunduğu açıklanmamıştır. Sahadan edindiğimiz izlenim, 200 civarı internet haber sitesinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunduğu ve BİK’ in tepkileri azaltma adına aslında ağır şartları sağlayan 60 - 70 internet sitesi olmasına rağmen sayıyı 200’ de tuttuğu yönündedir.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

BİK Yönetmeliği, ağır olarak nitelendirdiğimiz fikir işçisi sayısı ve zorunlu trafik  şartlarından başka,  başta işini dört dörtlük yapan ve esas kitlesi olan internet haber sitelerini eşitlik ilkesine aykırı şekilde resmi ilan almadan iki yıl bekletme, çalışma hakkına aykırı şekilde belirli bir yerde ikamet etme, resmi ilan yayınlama hakkı bulunmayan yerlerdeki internet ilanlarını ücreti karşılığında BİK’e ait “ilan.gov.tr”de yayınlama gibi Kanunun özüne aykırı düzenlemeler içermektedir.

YÖNETMELİK DEĞİŞMELİ

Gelinen son noktada bazı internet sitelerinin ağır şartları sağlama adına sahte trafik hizmeti aldığı ve  BİK’ in analitik sisteminin sahte trafiği tespit etmede yetersiz kaldığına yönelik duyumlar da almaktayız. Kimseyi böyle yanlış işlere meyletme durumunda bırakmayan, BİK ile gazete ve internet siteleri arasında muvazaalı uygulamalara zorlamayan, sahanın gerçekleri ile uyumlu, bilimsel ve rasyonel düzenlemeleri içeren şekilde BİK yönetmeliği değiştirilmeli ve bu suretle, resmi ilan yoluyla internet sitelerin sübvanse edilmesi uygulaması olabildiğince tabana yayılmalıdır.