Ticaret İl Müdürü Âdem Özcan yaptığı açıklamada; küreselleşme neticesinde değişen 21. yüzyılın ekonomik koşullarında iktisadi ve sosyal kalkınmanın sürdürülebilmesi bakımından ekonomiye katma değer sağlayan ve teknoloji içeren ürünlerin arttırılması önem arz etmektedir.       Bu bağlamda piyasa koşullarında katma değeri yüksek ve teknolojik ürün üretebilme kapasitesine sahip olan önemli ürünlerin üretilmesine yönlendirilmesi gerekmektedir.

 Tüm bu Küresel hedef ve planlamalar doğrultusunda projemiz kapsamında ihracat kapasitesi ve katma değerli ürün üretme kapasitesi mevcut bir yapısı bulunan İlimiz İhracat yapısının analiz edilmesi, Katma değeri yüksek ürünlerin tespitinin sağlanarak bu ürünlerin üretiminin arttırılması ve aktif olarak üretilen ürünlerin yanında İlimizin ekonomik koşulları da göz önünde bulundurulmak koşuluyla yeni ürünlerin üretilmesi ile ihracata yönelik çeşitlilik sağlanması için rapor hazırlanması, hazırlanan raporun ilgili makamlara sunulması planlanmaktadır. Karamanımız için hayırlı olmasını diliyorum. ’dedi.