Mimarlar Odası İl Temsilciği, Elektrik Mühendisleri İl Temsilciliği ve İnşaat Mühendisleri İl Temsilciği tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan enflasyon ekonominin lokomotif sektörlerinden hizmet sektörünü de derinden sarsmıştır. İnşaat maliyetlerinin hızlı bir şekilde artması buna karşın halkın büyük oranda alım gücünün azalması sektörde daralmayı beraberinde getirmiştir. Yurtdışı inşaat çalışmalarının da yaşanan savaşlar ve iç kargaşalar nedeniyle azalması büyük oranda iç piyasaya dönülmesine sebep olmuştur. Diğer yandan ülkemizde enerji maaliyetlerinin sürekli artması ve artan enerji gereksiniminden dolayı yeni yatırımlarda plansızca adımlar atılmaktadır. Bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da ülkemizde sayıları hızla artan üniversiteler ve neredeyse hepsinde bulunan mühendislik ve mimarlık bölümleri dolayısıyla her yıl sektöre katılan yeni mezun mühendis ve mimarlar piyasada kendilerine yer edinmeye çalışmaktadırlar. Biz TMMOB Karaman Temsilcileri olarak; mesleğimizi, öğrendiklerimizi, bilimi ve tekniği; parçası olduğumuz toplumun hizmetine sunmak, güvenilir mühendislik hizmetlerini her bir vatandaşımız için ulaşılabilir hale getirmek, bununla birlikte insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak isteyen üyelerimizin hayat standartlarını arttırmak ve mesleğimizin hak ettiği itibarı tekrar tesis etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu konuda Kanun ve Yönetmeliklerimize dayanarak Temsilciliklerimize verilen görevler ve tanınan yetkiler çerçevesinde çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tüm paydaşlarıyla birlikte kalabalık bir camiaya sahip olan hizmet sektörünün biz TMMOB üyesi teknik çalışanların refah seviyesinin yükselmesiyle daha verimli ve sağlıklı bir hale geleceğine inanıyoruz. Tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızın çalışmalarımızda bizlere destek olacağına inanıyoruz.”