Konya-Karaman Bölgesindeki yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürlerin yaşatılması, yerel potansiyellerin keşfedilmesi, coğrafi özgünlüğü olan, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı, mevcut ya da potansiyel olarak iş yaratma ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünlerin/kültürlerin desteklenmesi ve geniş kitlelere tanıtılmasının hedeflendiği programa, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, kâr amacı güden tüzel kişiler (yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için) başvuru yapabilecekler.

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ilan edilen teklif çağrısına yapılacak başvuruların ve ek belgelerin en geç 19 Temmuz 2024 saat 17:00’a kadar sogep@mevka.org.tr adresine yalnızca e-posta ile gönderilmesi gerekiyor. Ajansa sunulacak projeler SOGEP’in genel mantığı ve Anadoludakiler konseptinin kriterleri dikkate alınarak ivedilikle değerlendirilecek olup uygun olduğu değerlendirilen projeler 26.07.2024 tarihine kadar KAYS’a girilerek Bakanlık onayına sunulacak.

Ajans tarafından SOGEP-Anadoludakiler proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecek. Ön değerlendirme Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Ajans tarafından yapılacak olup nihai değerlendirme ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak.

İlan ettikleri SOGEP–Anadolu’dakiler Proje Ön Başvuru İlanı hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Anadolu’dakiler Platformu ile yerel üreticilerimizin desteklenmesi, geleneksel kültürlerin yaşatılması, yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda coğrafi özgünlüğü olan, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı, mevcut ya da potansiyel olarak iş yaratma ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünlerin/kültürlerin desteklenmesi ve geniş kitlelere tanıtılması hedeflenmektedir. Bu minvalde Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleri ile Anadolu’dakiler Sergisi ve Tanıtım Programı düzenlenerek platformun geniş kitlelere duyurulması amaçlanmıştı. Yine bu amaç doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerimizde eş zamanlı olarak çağrı programı ilan edilmiş durumda. Ajans olarak bizler de Anadolu’nun kadim coğrafyalarından olan Karaman ve Konya illerimizde kültürel değerlerimizi, mirasımızı ve geleneksel yöntemlerimizi koruyan, sürdürülebilir yöntemler ile yerel ekonomiyi canlandıran projelere destek vermek amacıyla SOGEP-Anadolu’dakiler Çağrı Programı’nı ilan etmiş bulunuyoruz. Ajansımız tarafından yürütülecek olan program kapsamında belirlenen;

Yerel Değer, Ürün, Üretim Biçimi, Gelenek ve Kültürel Mirasın Korunarak Yaşatılması ve Ticaret Hacminin Artırılması önceliğinde; Konya-Karaman Bölgesi’ndeki kültür mirasını canlı tutarak geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması ve yeni nesil ile buluşturulması, geleneksel ürün ve hizmetlerin yeni nesil üretim, satış ve pazarlama kanalları ve teknolojik yaklaşımlarla ticarileştirilmesi ve kültür deneyimleme, atölye ve yaratıcı turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi önceliğinde; gıda, tarım ve el sanatları sektörlerindeki sorunlara yönelik tasarım odaklı düşünerek yeni nesil ihtiyaçları gören, sosyal sorunları çözerken ekonomik değer yaratan uygulamaların geliştirilmesi ve yeni nesil çiftçilerin teşvik edilmesine yönelik projeler,

Yerel Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi önceliğinde; Bölgemizde yerel gıda sistemlerini desteklemek amacıyla yakın çevrelerindeki kırsal bölgelerde gıda üretiminin teşvik edilmesi, alım garantili üretimin desteklenmesi, bölgedeki çiftçilerin kırsalda ve üretimde kalmalarına yönelik sosyal, ekonomik, yaratıcı, üretici dijital toplulukların kurulmasına yönelik projeler,

Döngüsel Gıda Ekosisteminin Geliştirilmesi önceliğinde ise; gıda atık ve artıkların yeniden kullanılabilir kaynaklar olarak gıda sistemi içinde tutulması, gıda güvenliği ve dayanıklılığı ve çevre dostu yöntemlerin kullanılmasına yönelik projeler destek kapsamında değerlendirilecektir.

Bu çağrı programında minimum proje bütçesi 1.000.000 TL olup, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar için destek oranı en fazla %50, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için ise destek oranı en fazla %90 olarak belirlenmiştir. Bu vesile ile bölgemizde yer alan uygun başvuru sahipleri arasından kadim Anadolu Toprağının bereketini, eşsiz Anadolu Mutfağının birikimini ve Anadolu İnsanının el becerisini ortaya koyarak yenilikçi bakış açısıyla değer katacak projeler beklediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. İlan ettiğimiz bu program, Ajansımız tarafından daha önce ilan edilen SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) Çağrı Programları ile aynı mantıksal çerçevede değerlendirilecek olup, başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvurular sonrasında uygun bulunan proje önerileri, Bakanlık onayına sunulacaktır. Ön başvuru formu ve ek belgelerin gönderileceği son tarih 19 Temmuz 2024 saat 17:00 olarak belirlenmiş olup başvuruların [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi, ön başvuru rehberi ve ön başvuru eklerine Ajansımızın www.mevka.org.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Proje yazma kültürünün üst düzeyde olduğu bölgemizde, ilan ettiğimiz program kapsamında bölgemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunacak pek çok proje başvurusunun geleceğine inanıyor, programın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.