Sağlık alanında küresel bir otorite olan Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı verilere göre Türkiye, obeziteyle mücadelede önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu verilerin dikkate alınması ve obeziteyle mücadelede daha etkili politikaların hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin obeziteyle mücadelede ulusal düzeyde ve küresel platformlarda daha fazla çaba harcaması gerekebilir.