Verilere göre, Karaman’da 2023 yılı  Temmuz - Eylül döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 644 oldu.
Karaman’da 2023 yılı Temmuz - Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 586 oldu.
TÜİK'in yayınladığı Türkiye verileri şu şekilde:
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %21,7 arttı
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %24,9, daire sayısı %35,0 ve yüzölçümü %21,7 arttı.
oplam yüzölçümün %53,8'i konut alanı olarak gerçekleşti
Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,1 milyon m² iken; bunun 21,0 milyon m²'si konut, 10,0 milyon m²'si konut dışı ve 8,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
En yüksek yüzölçüm payı %64,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu
Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %14,0 azaldı
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %13,7, daire sayısı %14,9 ve yüzölçümü %14,0 azaldı.
Toplam yüzölçümün %57,0'ı konut alanı olarak gerçekleşti
Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 23,7 milyon m² iken; bunun 13,5 milyon m²'si konut, 5,1 milyon m²'si konut dışı ve 5,1 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
En yüksek yüzölçüm payı %72,2 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu
Belediyeler tarafından 2023 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 17,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.