Ünver, konuşmasında şunları söyledi:
"Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı hububat alım fiyatları, tüm çiftçilerimiz gibi Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Karaman, Konya ve Orta Anadolu çiftçisinde de hayal kırıklığı yaratmıştır. 
Açıklanan fiyatlar, yüzde 75'lik Mayıs ayı tüketici enflasyonu karşısında AKP'nin iki yüzlü tarım politikasının göstergesi olmuştur.
Buğdayda fiyat seçim öncesi, 2022 yılında yüzde 187 artırılırken seçimden sonra, 2023'te yüzde 28, 2024'te ise yüzde 12 oranında artırıldı.
Seçimden sonra çiftçiyi unutan AKP anlaşılan "Seçim bitince benim de çiftçiyle işim biter." diyor.
Açıklanan fiyatlar çiftçimizin insanca yaşam sürdürebilmesini bir kenara bırakın buğdayda 11 lira olan üretim maliyetlerini bile karşılamıyor.
AKP iktidarına ve Tarım Bakanına çağrım derhâl hububat alım fiyatlarında düzenleme yapılması ve çiftçinin alın terinin karşılığını bulmasıdır."