Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yazılı soru önergesinde, Karaman şehir merkezinde yer alan Kayserilioğlu Kütüphanesi'nin faaliyet gösterdiği taşınmazın, şehrin tanınmış eşrafından İbrahim Kayserilioğlu'na aitken kütüphane kurulması şartıyla 1960'lı yıllarda hazineye (ilgili kuruma) ŞARTLI BAĞIŞ yoluyla devredildiğini hatırlatan CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, şarta bağlı olarak yapılan bu bağıştan sonra, 50 yılı aşan bir süredir taşınmazda ilgili bakanlık tarafından kütüphane faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

KÜTÜPHANE BİNASININ DEVRİ, MİLLİ EMLAK'A GÖRE KANUNA UYGUN DEĞİL!

Kütüphane binasının 1940’lı yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce satışa çıkarıldığını, bunun üzerine Kayserilioğlu ailesince bedeli ödenerek mülk edinildiğini hatırlatan Ünver önergesinde, “Geçtiğimiz aylarda kütüphane binasının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş, kütüphanede bulunan kitaplar da ilimizdeki başka kütüphanelere taşınarak taşınmazın kütüphane olarak kullanımına son verilmiştir. 1940'lı yıllarda BEDELİ ÖDENEREK gerçek şahıslarca mülk edinilen ve daha sonra ŞARTLI BAĞIŞ yoluyla mülkiyeti hazineye devredilen ve o zamandan beri de kütüphane olarak kullanılan bu taşınmazın, mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine dayanak yapılan kanun kapsamına girmediğine dair Milli Emlak Genel Müdürlüğü görüşüne rağmen her nasılsa söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu usulsüz mülkiyet kazanımına karşı Hazine tarafından mülkiyet davası açıldığı ve davanın da halen derdest olduğu bilgisi tarafımdan edinilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TAŞINMAZI DEVRALMASINDAKİ ISRAR NEDEN?

Kütüphane olarak kullanılan taşınmazı ŞARTLI BAĞIŞ yolu ile devreden (merhum) mülk sahibinin bugünkü mirasçılarının keyfiyetten haberdar edilmediği gibi taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ve bağış şartı dışında kullanımı konularında da onaylarının alınmadığını söyleyen Ünver, aşağıda yer alan soruları, Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iletti.

1) Kütüphane olarak kullanılması için ŞARTLI BAĞIŞ yoluyla Hazineye (ilgili kuruma) mülkiyeti devredilen ve 50 yılı aşan bir süredir bağış şartına uygun kullanılan taşınmazdaki kütüphanenin kapatılmasının nedeni nedir?

2) Her ne kadar taşınmaz vaktiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olsa da satışı yoluyla gerçek kişiler tarafından mülk edinildiğinden, bu edinimden yaklaşık 80 yıl sonra bir kanun hükmüne dayanarak mülkiyetin tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ele geçirilmesi hukukun evrensel ilkelerinden olan HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİ ile bağdaşmakta mıdır? Ayrıca bu edinim, anayasa ve evrensel hukukun korumasında olan mülkiyet hakkına haksız şekilde saldırı değil midir?

3) Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüşüne rağmen taşınmazın devrindeki ısrar nedendir?

4) Sebep, Karaman şehir merkezinde ranta uygun bir taşınmaza el koymak mıdır? Yoksa 60 yılı aşkın bir süredir yürütülen kütüphanecilik faaliyetinin yarattığı rahatsızlığın yansıması mıdır?

5) Mülkiyeti usulsüz şekilde edinilen ve yürütülmekte olan kütüphanecilik faaliyeti sona erdirilen taşınmazda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce hangi faaliyetin yürütülmesi planlanmaktadır? Taşınmazın şimdi veya gelecekte başka bir kuruma veya şahsa tahsis edilmesi söz konusu mudur?

6) Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü davalık eden usulsüz devir işlemi ile taşınmazı ŞARTLI BAĞIŞ yoluyla devreden hayırsever mülk sahibi ve mirasçılarının rızalarının hilafına taşınmazdaki kütüphanecilik faaliyetinin sona erdirilmesi işleminin ortadan kaldırılması için herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Bu kapsamda hangi işlemleri yapacaksınız?

7) Taşınmazın mülkiyeti kurumlar arasında uyuşmazlık konusu olsa bile Karaman açısından kültürel bir miras olan ve kütüphane olarak kullanılan bu taşınmazın yine bu hüviyetine uygun şekilde kullanıma açılması sağlanacak mıdır? Taşınmazın kütüphane olarak kullanılmasının önündeki engel veya engeller nelerdir?