Tüketici Hakları, yayınlanması öncelikli ürünlerle ilgili olarak kamuoyuna bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildirge şu şekilde:

“28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Tüketicinin Bilinçlendirilmesi" başlıklı 59. Maddesinin 2. Fıkrasında ise; "Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır.

Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir." şeklinde düzenleme yapılmış ve bu maddeye aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında aynı Kanunun 77'inci maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca 26.12.2021 tarih ve 31346 sayilı Resmi Gazete'de yayınlanan 2021 yılında uygulanacak idari para cezası öngörülmüştür.

Bu kapsamda, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında tüketicilerin kullanılmış ikinci el ürünleri alırken veya satarken güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması, satın alınan ürüne ilişkin karşılaşılan ekonomik, maddi ve hukuki sorunlarda hem garantiden hem de ayıplı maldan kaynakli haklarını kullanabilmeleri ve söz konusu yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmaları için Bakanlığımız tarafından "Yenilenmiş Ürünler" hakkında bilgilendirme amacı ile hazırlanan 1 (bir) adet spot film; Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2021/41 sayılı toplantısında; öncelikli yayın olarak kabul edilmiştir.

Buna göre, tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi adına hazırlanmış olan öncelikli yayının (spot film) yukarıda bahsi geçen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgi maddesine dikkat çekilerek ilinizde bulunan yerel televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmasının sağlanması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederiz” Denildi.