banner464

KARAMAN ÇALIŞMA HAYATI ENDEKSİNDE 9’UNCU SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü “İllerde Yaşam Endeksi, 2015” konulu bir basın bülteni hazırladı.

KARAMAN ÇALIŞMA HAYATI ENDEKSİNDE 9’UNCU SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü “İllerde Yaşam Endeksi, 2015” konulu bir basın bülteni hazırladı.

22 Ocak 2016 Cuma 16:20
497 Okunma
KARAMAN ÇALIŞMA HAYATI ENDEKSİNDE 9’UNCU SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir.

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmakta. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmekte. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi bu haber bülteninde verildi.

Yaşam Endeksinde Karaman 25’inci Sırada Yer Aldı

Konya, yaşam endeksinde 0,6163 endeks değeri ile 18’inci sırada yer alırken Karaman 0,5896 endeks değeri ile 25’inci sırada yer aldı. Yaşam endeksinde 0,6745 endeks değeri ile ilk sırayı Isparta alırken, son sırayı 0,2765 endeks değeri ile Muş aldı.

Konut Endeksinde Karaman 39’uncu Sırada Yer Aldı

Barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan ve özellikleri itibariyle birey ve hanehalkının yaşam kalitesinde etken olan konut boyutu endeksinde Konya 0,8133 endeks değeri ile 25’inci sırada yer alırken Karaman 0,7754 ile 39’uncu sırada yer aldı. Konut endeksinde en yüksek endeks değerini 0,9369 ile Sakarya alırken, Ardahan ise en düşük konut endeks değeri 0,0860 ile son sırayı aldı.

Çalışma Hayatı Endeksinde Karaman 9’uncu Sırada Yer Aldı

Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını iyileştirme imkânı sunan çalışma hayatı boyutunda Konya 0,6291 endeks değeri alarak 21’inci sırada yer alırken Karaman 0,6783 endeks değeri ile 9’uncu sırada yer aldı. Çalışma hayatı endeksinde en yüksek endeks değerini 0,7921 ile Zonguldak alırken, son sırayı en düşük değer 0,0890 ile Batman aldı.

Gelir ve Servet Endeksinde Karaman 37’inci Sırada Yer Aldı

Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkânı sunan gelir ve servet boyutunda Konya 0,4649 endeks değeri ile 31’inci sırada yer alırken, Karaman 0,4546 endeks değeri ile 37’inci sırada yer aldı. Gelir ve servet endeksinde en yüksek endeks değerini 0,8788 ile İstanbul alırken, son sırayı 0,0191 ile Adıyaman aldı.

Sağlık Endeksinde Karaman 11’inci Sırada Yer Aldı

Bireylerin genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkânlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde Konya 0,7265 endeks değeri ile 8’inci sırada yer alırken, Karaman 0,7136 endeks değeri ile 11’inci sırada yer aldı. Sağlık endeksinde en yüksek endeks değerini 0,8408 ile Isparta alırken, son sırayı 0,3014 ile Ağrı aldı.

Eğitim Endeksinde Karaman 23’üncü Sırada Yer Aldı

Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde Konya 0,5667 endeks değeri ile 41’inci sırada yer alırken, Karaman 0,6330 endeks değeri ile 23’üncü sırada yer aldı. Eğitim endeksinde ilk sırayı 0,7468 değeri ile Tunceli alırken, en düşük endeks değeri 0,0966 ile son sırayı Hakkâri aldı.

Çevre Endeksinde Karaman 40’ıncı Sırada Yer Aldı

Bireylerin mevcut ve gelecekteki sağlığına ve sürdürülebilir yaşamına doğrudan etkisi bulunan çevre boyutuna ilişkin endekste Konya 0,6664 endeks değeri ile 22’inci sırada yer alırken, Karaman 0,6175 endeks değeri ile 40’ıncı sırada yer aldı. Çevre endeksinde ilk sırayı 0,8111 endeks değeri ile Kastamonu alırken, en düşük endeks değeri 0,1955 ile son sırada Iğdır yer aldı.

Güvenlik Endeksinde Karaman 51’inci Sırada Yer Aldı

Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde Konya 0,6079 endeks değeri ile 50’inci sırada yer alırken, Karaman 0,5990 endeks değeri ile 51’inci sırada yer aldı. Güvenlik endeksinde en yüksek endeks değer 0,8222 ile ilk sırayı Artvin alırken, son sırayı 0,3210 ile Muğla aldı.

Sivil Katılım Endeksinde Karaman 10’uncu Sırada Yer Aldı

İnsanların yaşadıkları ilde yaşamını ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut olan sivil katılımda Konya 0,5029 endeks değeri ile 14’üncü sırada yer alırken, Karaman 0,5188 endeks değeri ile 10’uncu sırada yer aldı. Sivil katılım endeksinde en yüksek endeks değer 0,7967 ile ilk sırayı Sakarya alırken son sırayı 0,1017 ile Hakkâri aldı.

Altyapı Hizmetlerine Erişim Endeksinde Karaman 27’inci Sırada Yer Aldı

Yaşanılan alanda altyapı hizmetlerine erişilebilme kapasitesi ve memnuniyetini göstermesi açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu temsil eden altyapı hizmetlerine erişimde Konya 0,5960 endeks değeri ile 13’üncü sırada yer alırken, Karaman 0,5119 endeks değeri ile 27’inci sırada yer aldı. Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde en yüksek endeks değer 0,9592 ile ilk sırayı İstanbul alırken, en düşük değer 0,0320 ile son sırayı Hakkâri aldı.

Sosyal Yaşam Endeksinde Karaman 47’inci Sırada Yer Aldı

Güçlü toplumsal ilişkilere, çeşitli sosyal faaliyetlere sahip olma yoluyla bireylerin sağlık, çalışma hayatı gibi diğer yaşam boyutlarını da olumlu etkileyen sosyal yaşam endeksinde Konya 0,5451 endeks değeri ile 16’ıncı sırada yer alırken, Karaman 0,3943 endeks değeri ile 47’inci sırada yer aldı. Sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı 0,6747 ile İstanbul alırken, en düşük değer 0,1912 ile Şırnak son sırada yer aldı.

Yaşam Memnuniyeti Endeksinde Karaman 31’inci Sırada Yer Aldı

İnsanların yaşamlarının farklı zamanlarında ve alanlarında ortaya çıkan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasından doğan tatmin düzeyini ifade eden yaşam memnuniyeti boyutunda Konya 0,6612 endeks değeri ile 21’inci sırada yer alırken, Karaman 0,5897 endeks değeri ile 31’inci sırada yer aldı. Yaşam memnuniyeti endeksinde en yüksek endeks değeri 1,0000 ile ilk sırayı Sinop alırken, son sırayı 0,0000 endeks değeri ile Tunceli aldı.

Son Güncelleme: 23.01.2016 01:17
Yorumlar