Çalıştaya TDK Başkanı Prof. Dr. Osman MERT ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun ŞAHİN’in yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa CANLI, İTÜ Doğal Dil İşleme Grubu Koordinatörü ve İTÜ TÖMER Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülşen ERYİĞİT, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanı Hakan ABACI, TÜBİTAK Bilgem Yapay Zekâ Enstitüsü temsilcileri ile Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Dil Bilgisi ve Dil Bilimi, Terim Bilimi ve Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Kurulu Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın birinci gününde, Türkçe Sözlük’ün mevcut durumunun değerlendirilmesi, kitle kaynak kullanımı ile deyim derlemi oluşturulması, büyük dil modelleri ile deyim derlemi oluşturulması gibi konular ele alındı. İkinci gününde ise “Yabancılara Türkçe Öğretimi Oturumu”nda sözcük seviyeleri ile metin seviyesi belirleme metotları üzerinde duruldu; “İşaret Dilleri Sözlüğü Oturumu”nda da işaret dilleri sözlüklerinin makine okunurluğu ile bu sözlüklerin birleştirilmesi çalışmaları irdelendi.

3

DOĞAL DİL İŞLEME ÇALIŞTAYI ANKARA’DA YAPILDI

Konuşmasına 2024 UNESCO Dîvânu Lugâti’t-Türk Yılı münasebetiyle bu eser hakkında bilgi vererek başlayan Uysal, ardından Türkçenin imkânları ve zenginlikleri üzerine konuştu. Konuşmasında Yunus Emre’den, Âşık Veysel’den örnekler sundur.

Uysal, 19 Nisan Cuma günü ise 20 Temmuz Fen Lisesi ve Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesinde konuşma yaptı. Burada da Türkçenin tarihî seyri ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler verdi, dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ile birleştirici yönü üzerinde durdu.

Uysal’a program boyunca KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Genel Müdürlüğünden Eğitim Uzmanı Ali Osman Kahya; Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Niyazi Türkseven ve Müdür Muavini Türkan Güneş Osman; Esin-Leman Lisesi Müdürü Halide Eser Eğitmen ve Müdür Muavini Hatice Özler Şahin; 20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Ayşe Deveci, Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özlem Dağman, öğretmenler ve idari personel eşlik etti.

Türk kültür tarihinden örneklerin verildiği programlara çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.