Uysal’ın aynı bölümde beraber çalıştığı Doç. Dr. Mert Öksüz ile hazırladığı Zübdetü’l-Hakâyık 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Tarihi isimli çalışma geçtiğimiz günlerde Dergâh Yayınları arasından çıktı.

Edebiyatımızın “hâce-i evvel”i olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı kitap, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 93 Harbi’ni bütün önleriyle ve resmî belgelerle ele alıyor. Eser, Ahmet Mithat’ın bundan önce Sultan II. Abdülhamit’in ricasıyla kaleme aldığı bir diğer tarih kitabı olan Üss-i İnkılap’ın mütemmimi durumunda. Uysal, daha önce (2013 yılında) Üss-i İnkılap’ı hazırlamış ve çalışması yine aynı yayınevinden çıkmıştı.

Editörlüğünü Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Fazıl Gökçek'in yaptığı kitap, tarih araştırmacılarının yanı sıra dil, edebiyat, basın tarihi, matbuat, askerlik gibi alanlarda çalışan kişilere de önemli malzemeler sağlıyor.

İlgili bağlantılar:

https://www.dergah.com.tr/kitaplar/zubdetul-hakayik

https://www.dergah.com.tr/kitaplar/uss-i-inkilap