Türk Dil Kurumu, Uluslararası Türk Akademisi, Kırgızistan Bilimler Akademisi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde düzenlenen “Yazılışının 950. Yıl Dönümünde Dîvânu Lugâti’t-Türk: Türk Dünyasının Ortak Değeri Konferansı”, 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti  Bişkek’te yapıldı.

Toplantının açış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT’in yanı sıra Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkül KENDİRBAEVA,  Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Danışmanı Doç. Dr. Arslan KOYÇİEV,  Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN gerçekleştirdi.

Konferansta; Kâşgarlı Mahmud’un hayatı, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yazılış amacı, yazıldığı dönemin tarihî özellikleri, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün dili, Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki edebî ürünler, tarihî ve etnografik bilgiler, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün tercümeleri ve üzerinde yapılan çalışmalar, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Türk dilleri tarihi açısından önemi, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Türk halkları edebiyatı tarihi açısından önemi, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Türk dünyası tarihi ve etnografyası açısından önemi, Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün karşılaştırmalı dil bilimi, sözlük bilimi ve ağız araştırmaları açısından önemi ve Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün günümüz Türk dünyası açısından önemi beş oturum hâlinde ele alındı.

Konferansta yazarımız ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, “Bir Öğrenici Sözlüğü Olarak Dîvânu Lugâti’t-Türk” başlıklı bir konuşma yaptı.

(https://tdk.gov.tr/icerik/basindan/yazilisinin-950-yil-donumunde-divanu-lugatit-turk-turk-dunyasinin-ortak-degeri-konferansi-biskekte-yapildi/)

Whatsapp Image 2024 07 01 At 09.15.32