Valilikten yapılan açıklamada "Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, özgür bir ortamda Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu hakkın kullanımı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile belirlenmiştir.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesinde il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarının belirlenip alışılmış araçlarla duyurulması, aynı Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile de belirlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhların, her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların yazılı görüş ve önerileri alınarak yapılan değerlendirmede, Karaman il merkezi için Valilik Makamının 19/01/2024 tarihli ve 32182 sayılı Olurları ile 2024 yılı için toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları belirlenmiştir.
A- ASIL TOPLANTI ALANI – GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI
Toplantı Yeri: AKTEKKE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI
Toplanma Bölgesi ve Yürüyüş Güzergahları:
1-Toplanma Bölgesi: 1915 Çanakkale Zaferi Kavşağı (Şehit İsa Kiriş Caddesi ile 432 Sokağın Kesişim Noktası)
Yürüyüş Güzergahı: Turgut Özal Caddesini takiben Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına intikal.

 (Karaman Lisesi 1. İstasyon Caddesi girişi karşısı)
Yürüyüş Güzergahı: 1. İstasyon Caddesini takiben Aktekke 15 Temmuz Demokrasi  Meydanına intikal
3- Toplanma Bölgesi: Fatih Sultan Mehmet Kavşağı (Atatürk Bulvarı ile Ahmet
  Hilmi Birand Caddesi kesişim noktası)
Yürüyüş Güzergahı: Atatürk Bulvarını takiben Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına intikal.
Dağılma Güzergahları:
1- Atatürk Bulvarı
2- Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesi
3- Turgut Özal Caddesi
4- 1. İstasyon Caddesi İstikametleri
B-ALTERNATİF TOPLANTI ALANI – GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI
Toplantı Yeri: PİRİ REİS KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜ
Toplanma Bölgesi ve Yürüyüş Güzergahları:
1-Toplanma Bölgesi: Şehit Ferhat Şarlak Cad. ile Alparslan Türkeş Bulvarı kesişim noktası.
Yürüyüş Güzergahı: Alparslan Türkeş Bulvarını takiben Piri Reis Kültür Merkezi önü Toplantı Alanına intikal.
2- Toplanma Bölgesi: Halk Kütüphanesi önü (Ahmet Yesevi Caddesi ile Anadolu
  Caddesi kesişim noktası)
Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Caddesini takiben Piri Reis Kültür Merkezi önü
  Toplantı Alanına intikal.
3- Toplanma Bölgesi: Hüseyin Tek Parkı önü (838 Sokak ile Anadolu Caddesi
  kesişim noktası)
Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Caddesini takiben Piri Reis Kültür Merkezi önü
  Toplantı alanına intikal.
Dağılma Güzergahları:
1- Alparslan Türkeş Bulvarı
2- Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi
3- Anadolu Caddesi, 861 Sokak ve 834 Sokak
C-AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika vb. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ve bunlara ait eklentileri,
2-Karaman Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ilimiz merkezindeki billboardlar (reklam panoları),

3-Toplantı düzenlenecek olan, çevresindeki ağaçlar ve elektrik direkleri kullanılarak toplantı bitiminde kaldırılmak kaydıyla, trafik akışına engel olmayacak şekilde afiş ve pankart asılabileceği" denildi.