Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, özellikle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Serbest Bölgeler’ de faaliyet gösteren işletmeler için önemli avantajlar sunuyor. Yeni vergi kanunuyla birçok muafiyet kalkıyor. KDV muafiyeti ve kurumlar vergisi istisnası gibi düzenlemeler, işletmelerin maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Sanayi Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan OSB yöneticileri, yeni vergi düzenlemelerinin, Türkiye ekonomisine olumlu etkilerinin olacağını, büyük destek sağlayacağını ifade ettiler. Ayrıca OSB’lerin yatırımcılar için daha güvenli ve cazip hale geleceğini de vurguladılar.

İŞLETMELERE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni vergi paketinde, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerine KDV istisnası getiriyor. Yeni düzenlemeler, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere önemli avantajlar sunuyor. Özellikle su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir enerji ve yol yapımı gibi altyapı çalışmalarına ilişkin yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak. Ayrıca, küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşası da bu istisnadan faydalanacak. Hâlihazırda arsa ve iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının ‘kısmi istisna’ya dönüştürülerek devam etmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sicil verilerek tüzel kişilik kazanan 361 OSB’nin 269’u faaliyette, 92’sinde ise proje, kamulaştırma ve inşaat işlemleri devam ediyor. 2023 yılı içinde toplam işlem bedeli 13 milyar TL olarak kaydedildi ve kısmi istisnaya dönüşmesi halinde bu düzenlemenin toplam etkisinin 616 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

SERBEST BÖLGELERDE İSTİSNA DEĞİŞİKLİKLERİ

Serbest bölgelerde üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine veya yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Eğer bölgede imal edilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’i ihraç edilirse, çalışanların ücretleri de gelir vergisinden istisna ediliyor. Yeni vergi paketinde, serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumların ihracattan elde ettikleri kazançların istisna olması, ancak yurtiçine yapılan satışlardan elde edilen kazançlara tanınan istisnanın kaldırılması öneriliyor. 2023 yılı itibarıyla 652 mükellefin 42 milyar TL kurumlar vergisi istisnasından faydalandığı ve bu düzenlemenin vergi etkisinin yaklaşık 10 milyar TL olacağı hesaplandı. İstisnanın ihracatla sınırlandırılmasının ise tahmini gelir etkisinin 7 milyar TL olacağı belirtiliyor.

“BUNUN OLUMLU BİR DÖNÜŞÜ OLACAKTIR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Global Karma Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdür Yrd. Cihan Odabaşı, “Bir OSB kurulduğu zaman ilk olarak arsa OSB tüzel kişinin üzerine kayıt olur. Tahsis süresinde OSB tarafı zaten muaftı, şimdi yatırımcı da muaf tutulacak. OSB tüzel kişiliği bu kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü işlemden muaftır. OSB, kanunun işlenmesiyle ilgili kanunda her türlü vergiden muaf tutulmuş. Burada katılımcılarla ilgili bir düzenleme olacak. Tüzel kişilerin bir muafiyeti zaten söz konusuydu. Herhangi bir vergi vermiyordu ama sanayicinin bir takım satış vergileri vardı. OSB’de sanayici kendi arsası üzerinde yatırım yapıp, üretim gösteriyorsa emlak vergisinden muaf, kiracısı varsa muaf değildir. Tabi bunun kiracıları da kapsaması beklenir. Ruhsatı veren belediye ancak buradaki durumdaki iş yeri açma harcı ve verginin de ilgili Büyük Şehir Belediyesine ödenmesi gerekiyor. Bu kapsamda muafiyet anlamda bir düzenleme yapılmasının OSB’lerin menfaatine olacağını düşünüyorum. Sanayinin ihtiyaç duyduğu şey yatırımı ve üretimi geliştirme amaçlı finanstır. Finansa erişimde sıkıntı var. Buradaki bir vergi avantajı üretimi arttırmaya katkı sağlayacaktır. Şu anda önemli bir düzenleme yapılıyor. Bunun mutlaka olumlu bir dönüşü olacaktır” dedi.

“HER TÜRLÜ DÜZENLEMENİN YANINDAYIZ”

Henüz kesinleşen bir düzenlemenin olmadığını ama vergi yükünün arttığı bir dönemde OSB’lerdeki yatırımların teşvik edilmesini olumlu bulduklarını ifade eden İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, “Biz OSB’ler olarak OSB’lerde yatırım yapan, hizmet üreten tüm sanayicilere destek verilmesi noktasında, OSB’lerdeki yatırımın teşvik edilmesi noktasında OSB mantığının tüm Türkiye’de yaygınlaşması gerektiği, OSB’lerde yatırım yapacak tüm sanayicilere sağlanacak tüm alt yapı ve üst yapı noktasında teşvik edici vergilendirme sistemlerini destekliyoruz. Fabrika, KDV’den muafiyet, Ar-Ge anlamındaki teşvikleri vs. önemli buluyoruz. Devlet teşvik mekanizmasının bu anlamda kurgulanması bizleri mutlu eder. Bizim de temennimiz budur. Zaten şu an Türkiye’de yatırım yapmakla ilgili zorluklar var. Bu anlamda yatırımın önünü açan, yatırımcıyı teşvik eden, her türlü düzenlemenin yanındayız, destekçiyiz. Özellikle bu yatırım teşviklerinin Organize Sanayi Bölgeleri’nde kurgulanması da bizler için son derece kıymetlidir. Bugün Türkiye’nin ihracatının neredeyse yüzde 60’ına yakının yapıldığı, istihdamının yüzde 70’i geçtiği OSB mantığının oturtulması ve bu mantığının tüm ülkede yayınlaşması için gayret ediyoruz. Bu ekosistemlerin yaygınlaşması son derece önemli” ifadelerine yer verdi.

Yeni vergi kanunun sanayiciye rahat nefes aldıracağının altını çizen Diyarbakır TDİ (Besi-Süt) OSB Bölge Müdürü Hasan Balkaya, “Bizler ciddi anlamda KDV’ler ödüyoruz. Bu yeni vergi paketinin hayata geçmesi, OSB’lerin ekonomik anlamda canlanması demektir. Sağlayacağı katkı muazzam olur. Bizler de çok memnun oluruz” cümlelerini kullandı.

OSB’lerin arsa alırken bir KDV muafiyetinin olduğunu hatırlatan Yalova Avrasya OSB Bölge Müdürü Utku Delikanlı ise, “Biz zaten vergilerden muafız. Bizim şu an zaten yürürlükte olan arsa alım satımında, alt yapıda bir KDV muafiyetimiz var. Yatırımcılarla alakalı da bir teşvik almaları durumunda onları da kapsayan inşaatla alakalı bir KDV muafiyeti var. Bu sonuçta olumlu bir durum” şeklinde konuştu.

“OSB’LER DAHA GÜVENLİ VE CAZİP BİR HALE GELİR”

Zile OSB Bölge Müdürü Hüseyin Ayan ise şu cümlelere yer verdi: “KDV’den muaf hale getirilirse OSB’ler, yatırımcılar için çok daha cazip hale gelir. Maliye Bakanlığı’nın bununla ilgili daha önce de çalışması olmuştu. Daha önce KDV muafiyeti vardı sonradan eklendi şimdi tekrar KDV muafiyeti getirileceği söyleniyor. Bu geç kalmış bir uygulama. OSB’leri yatırımcılara cazip hale getirmek için harçlardan ve diğer KDV uygulamalarından muaf hale getirilmesi lazım. OSB’ler şu anda yönetim kurulu ve müteşebbis heyeti ile yönetilmeye devam ediyor. Yönetimin bakanlık tarafından komple devralınması lazım. Bakanlıkların her ilde sanayi ve teknoloji il müdürlükleri var. Bakanlık OSB yönetimi için bu il müdürlüklerini görevlendirirse OSB’ler yatırımcılar için daha güvenli ve cazip hale gelir. OSB çalışanları da bakanlık personeli olarak devam etmiş olur.”