banner464

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”

Gazetemize ulaşan 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” mesajları...

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”

Gazetemize ulaşan 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” mesajları...

03 Aralık 2016 Cumartesi 10:43
473 Okunma
3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”
VALİ SÜLEYMAN TAPSIZ
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada toplumların engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlı olmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Toplumsal hayata onurlu, etkin ve eşit bir şekilde katılmak, engelli - engelsiz tüm bireylerin en tabii hakkıdır.

Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorundur.

Nüfusumuzun önemli bir bölümünü teşkil eden engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması, kendi kendine yetmeleri ve tüm imkânlardan yararlanmaları temel önceliğimizdir.

Devletimiz ve ilgili kurumlarımız, engellilerimizin yetenekleri ve potansiyelleri doğrultusunda üretken kılınmaları, istihdam edilmeleri, yaşama sevincini kaybetmeden sosyal hayata katılmaları için çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulanan politikalar ve yapılan yasal düzenlemeler, engellilerimizin yaşadıkları birçok sorunu ortadan kaldırmıştır.

Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme sürecinde karşılarına çıkan diğer bazı sorunların da herkesin bilinçli ve duyarlı gayretleriyle zamanla aşılacağına inanıyorum.

Engellilerimizin toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için desteklenmesi yalnızca devletin değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun diğer kesimlerinin de ortak görevidir. Bu konuda her zaman destek ve katkılarıyla engellilerimizin yanında olan tüm hayırsever kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve onurlu bir yaşam diliyorum”

AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ DR. RECEP ŞEKER
“Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla; 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. 

Bu tarih engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak açısından çok önemlidir. Çünkü engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar sadece kendilerinin ve ailelerinin değil hepimizin ortak sorunudur.

Engelli kardeşlerimizin hayat mücadelelerinde yanında olmak, onları teşvik etmek ve herhangi bir dışlanmışlığa maruz kalmalarını önlemek hepimizin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

13 yıllık AK Parti İktidarı döneminde engelli kardeşlerimizin; toplumsal yaşama tam olarak katılan, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan ve eşit bireyler olarak haklarını tam olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla; eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan evde bakım hizmetlerine kadar her alanda reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapılarak engelli vatandaşlarımızın önündeki bütün engel ve eşitsizlikler kaldırılmış ve hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları sağlanmıştır.

Bundan sonra da engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edecek, onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak, toplumla daha da bütünleşmeleri ve sosyal hayata uyum sağlamaları ve her türlü haktan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalarımız devam edecektir.

Bu duygu ve düşünceler ile engelli kardeşlerimizin “Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik eder,  aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım.”

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
“Engelli vatandaşlarımızın üreten, bağımsız bireyler olarak spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilmesi için sivil toplum kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi; engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür. Asıl olan engelli kardeşlerimizi sadece bir günle hatırlamayıp 365 gün bu konuyu ele almamız ve daha yeni çözümler nasıl üretmenin çaresini aramaktır.

Hepimiz aslında birer engelli adayıyız. Yarının ne getireceğini bilemeyiz. Üzerimize düşen engelli kardeşlerimizin gözünden dünyaya bakabilmek, onları anlayabilmek ve bu bilinçle hareket etmektir.

Karaman Belediyesi olarak bizler, yaptığımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı düşünerek, onların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Şehrimizde yürüttüğümüz tüm yapısal çalışmalarda engelli kardeşlerimizi de göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Sosyal tesislerimizde, yeşil alanlarımızda, yol ve kaldırımlarımızda, hizmet binalarımızda, toplu taşıma araçlarımızda mutlaka engelli kardeşlerimizin rahatça kullanabilecekleri fonksiyonlar bulunmaktadır. Diğer yandan Kent Konseyi bünyesinde kurduğumuz Engelli Meclisi, engelli kardeşlerimize ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Dezavantajlı vatandaşlarımızın normal bir hayat sürmeleri sağlamanın yolu, toplumsal duyarlılığın artmasıyla mümkündür. Karşımıza çıkan bütün engelleri ancak bu şekilde aşabiliriz.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle Dünya Engelliler Günü’nde yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum”

AK PARTİ KARAMAN İL BAŞKANI NAZMİ ÜNLÜ
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini düstur edinerek kurulan partimiz, kuruluşundan itibaren parti programında, iktidarında da eylem planlarında engellilerin insanca yaşamasını sağlayacak sosyal politika hedeflerini belirlemiş ve ilk kez devrim niteliğinde uygulamalarla engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme konusunda büyük mesafeler alınmıştır.

Bu noktada devletimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü eliyle; bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımızın yanında yer almaktadır. Özellikle son on dört yıldır eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar neredeyse her alanda reform niteliğinde yasal düzenlemelerle, engelli bireylerin önünde bulunan engel ve eşitsizlikleri ortadan kaldırarak yolumuza devam etmekteyiz.

Hayatın içinde bir ve bütünüz. Engelli engelsiz tüm toplumun hep birlikte uyum içerisinde bütünleşmesi ve her bir bireyin karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimizin gününü kutluyor, aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum”

AK PARTİ KARAMAN MERKEZ İLÇE BAŞKANI AHMET AKCA
“Birleşmiş Milletler, 3 Aralık gününü tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının ‘tam ve diğer insanlara eşit ölçüde’ sağlanması amacına dönük çalışmaların yapılması gereken bir gün olarak duyurmuş ve bu günü ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul etmiştir.

2005 yılında hükümetimiz tarafından ilk defa çıkarılan engelliler kanunu ile toplum, devlet ve hükümet yetkilileri olarak zihinlerdeki engelleri kaldırmış ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, millet ve devlet olarak en önemli görevimiz olduğu ortaya konulmuştur. Eğitim hizmetlerinden-evde bakım hizmetlerine, istihdamdan-çevre iyileştirmelerine kadar gerçekleştirilen uygulamalarla, pek çok konuda engelli kardeşlerimize hakları teslim edilmiştir.

Engelli kardeşlerimize sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve onların her türlü sıkıntılarına çare olmaya çalışıyoruz. Engelli insanların sağlıklarına kavuşmaları, eğitilmeleri, iş hayatı ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek kamu kurumları, yerel idare ve sivil toplum olarak hepimizin sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en derin saygılarımı sunar, tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarım.”

AK PARTİ KADIN KOLLARI İL BAŞKANI ÜMİT GÜLİN GÖKSOY
“Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılım tüm bireylerin hakkıdır. Bu amaçla Özürlülerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın her alanda kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için; devletimiz kalıcı ve çağdaş çözümler üretme sorumluluğu ile hareket etmektedir.

Bugün, geçmiş dönemlerde ihmal edilen, sorunları, talepleri ve istekleri görmezden gelinen engellilerimizin, başta eğitim ve sağlık olmak üzere her alandan özgürce ve rahatça yararlanabilmesi için her tür imkân sunulmaya çalışılmaktadır. 30 Mayıs 1997 tarihinde Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile başlayan ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak devam eden özürlülük alanındaki hizmetler son 15 yılda önemli rakamlara ulaşmıştır.

1990’lı yıllarda engellilerimiz hiç dışarıya çıkamıyor, eğitim alamıyor, sağlık hizmetlerinden dahi rahatlıkla faydalanamıyorlardı. Ülkemize gelen yabancılar, ‘Ne güzel! Ülkenizde hiç engelli yok mu’ diye soruyorlardı. Bilmiyorlardı ki, engellilerimiz kendilerine ayrılan küçük dünyanın içinde kıstırılıp kalmışlar. Bugün, şükürler olsun ki bu konuda çok yol aldık. Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için küçük büyük herkesin, hepimizin yapabileceği pek çok şey olduğunu gördük ve gerek yaptığımız yasal düzenlemelerde, gerekse farkındalık ve erişe bilirlik çalışmalarımızda bu doğrultuda hareket etmeye özen gösterdik.

Engellilerden çok şey öğrendiğini, bu kapsamda hayattaki beklentilerinden bazı değişiklikler yaptığını dile getiren Şahin, çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, engellilerin karşılaştığı sorunların çözümü için var güçle çalıştıklarına dikkati çekti.

 İnsan odaklı politikalarla, istisnasız, toplumun bütün kesimlerini kucaklamaya özen göstererek Karamanımız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Engellilerimizin toplumsal yaşamın her alanında yer almasını sağlayarak, hak temelli bakış açısıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Engelleri aşarak, başta toplumun zihnindeki engeller olmak üzere, her türlü engeli aşarak her biri kendi alanında başarılı olmuş kardeşlerim sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizlerin azmi ve kararlılığı bize yol göstersin, karşılaştığımız zorluklar karşısında bizlere örnek olsun diyorum.

Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı ve engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı yasal görevimizin yanında bir insanlık görevi olarak görmeliyiz. Gün vesilesiyle “Engel SİZ Olmayın” diyerek, engelli vatandaşlarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu ve engelleri aşılmış bir dünya diliyorum.”

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLARI
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Gökhan Alkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladılar.

“Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık,  ve engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artması için önemli bir gündür.

Engelli vatandaşlarımızın da hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri temel bir insan hakkıdır. Bu bağlamda, engelli insanlarımızın maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, en temel gayemiz olmalıdır.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın topluma katılımları, kendilerini geliştirebilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda oluşan toplumsal bilincin artarak devam etmesi umuduyla tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” ifadelerine yer verdiler.

KENT KONSEYİ BAŞKANI ALİ KONUKSEVEN
"3 Aralık Dünya Engeliler Günü, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken günlerden biridir. Bu noktada Kent Konseyi Engelli Meclisimiz çatısı altında dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin ve kentlilerin engellilerle birlikte, engelli yaşamının kolaylaştırılması ve toplumsal ekonomik yarar üretmesinde aktif rol almasını sağlıyoruz. Hedefimiz yaşamın bütün alanlarında engellerin kaldırılması ve engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla sosyal alanda engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanmasıdır. Toplumun her alanında engellilere yer verilmesi ve onlara en iyi koşullar altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına hassasiyetle çalışıyoruz. Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz.”

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI ZİYA HOTAMIŞLI
"Ülkemizde yaşayan milyonlarca engelli vatandaşımızın; Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlara kavuşmasını dileriz.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik devletimizce alınan yasal hak ve mevzuatlarda iyileştirmeler ve yeni düzenlemeler yapılmakla beraber henüz istenilen yeterli ölçüde gelişmede temin edilememiştir. Şehir planlamaları yapılırken çağdaş seviyedeki tüm kıstaslara riayet edilmelidir.

Kamuda ve özel sektörde çalışan engelli vatandaşlarımızın daha verimli şartlarda hizmet verebilmesi için yeni düzenlemelere de bu kesimin istek ve beklentilerine kulak verilmelidir. Bu yönde yaşanan sıkıntıların ve taleplerin bazıları şunlardır:
Yasalara göre engelli kadrosunda işe başlamalarına rağmen, hatta Sağlık Kurulu Raporunda Çalıştırılmayacağı İşler belirtildiği halde bu işlerde görevlendirmeler yapılabiliyor

 Kurumlar Engelli Çalıştırmak ve Uygun Koşullarda Çalıştırmak Zorundadır... Kurumlar engelli çalıştırmak zorunda olduğu gibi onların çalışması için gereken tüm koşulları sağlamak zorundadır...(alet, edevat, mimari koşulların sağlanması, engelli tuvaleti vb)

 Kanunen Engelli Personelin İdari İzinli Olduğu Günlerde Engelli Personel Çalıştırılamaz.

Sağlık raporlarında belirtilen özür durumları dikkate alınarak istihdam edildikleri hizmet sınıflarının gerekleri doğrultusunda çalıştırılmaları ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirecek şekilde görevlendirilmemeleri,

Çalışma hayatında karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması,

 Hizmet binalarının engellilerin çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi,

 Atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

 Mesleki eğitimlerine önem verilerek görevde yükselmelerinin teşvik edilmesi, katılacakları eğitim ve sınavlarda özür durumlarına göre gerekli tedbirlerin alınması,

 Mahalli idareler ve ilgili kurumlarla koordinasyon temin edilmek suretiyle kamuya ait servis araçlarından yararlandırılması, hususlarında gereğini ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere titizlikle uyulması ve ilave yeni iyileştirmeler getirilmeli.

Engelli çalışanların çalışma hayatındaki motivasyonu yükseltici çalışmalar yapılmalı.

Engelli personel ne kadar başarılı olursa olsun verdiği emeğin yeterince adil ve eşit olarak almalı.

Çalıştıkları kurumlarda verilen işler neticesinde Engel durumlarının ve hastalıklarının artması ve bu durumdan kaynaklı olarak engellilerin güç ve takatlerinin kaldıramayacağı sorumluluk neticesinde; iş ve görevden istifa noktasına gelmektedir.

Engellilerin çalıştıkları kurumlarda, birçok idarecinin soruna empati kurarak yaklaşmaması neticesinde yaşanan sorunların giderilmesi gerekir. 

Engelli olarak kamuda çalışan personelin ortaöğretim ve üzeri mezuniyete sahip olanların Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni vb. (GİH) kadrolarına geçişleri sağlanarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekir.

Engel durumu uygun olmadığı halde hizmetli olarak atanmış ancak bu unvanda herhangi bir iş görme şansı olmayan arkadaşların engel durumlarına uygun kadrolara geçişinin sağlanarak iş yüklerinin hafifletilmesi gerekir.

Engelli vatandaşlarımızın hayat standardını daha üst seviyelere çıkarmada en büyük engel; zihniyet olarak engelli olmaktır. Engelli vatandaşımız azim ve kararlılığıyla her engeli aşar, ancak onu zihnen engelli olanlar biraz uğraştırır.

Her türlü olumsuz şartlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için durmadan, yorulmadan çalışan, üreten, alın teri ve akıl teri akıtan tüm engelli vatandaşlarımızın günlerini kutluyor en içten sevgi ve saygılarımızla daha mutlu yarınlar diliyoruz."
Son Güncelleme: 03.12.2016 10:59
Yorumlar