banner464

Belediye, Dükkan ve Büroları İhaleyle Kiraya Verecek

Karaman Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait dükkânları veya iş yerini ihale ile kiraya verecek.

Belediye, Dükkan ve Büroları İhaleyle Kiraya Verecek

Karaman Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait dükkânları veya iş yerini ihale ile kiraya verecek.

25 Şubat 2015 Çarşamba 13:36
892 Okunma
Belediye, Dükkan ve Büroları İhaleyle Kiraya Verecek
Mülkiyeti Belediyeye ait; Tahsin Ünal Mahallesi 4.Sokak No:7 adresinde bulunan 1 adet dükkan, Fenari Mahallesi (Belediye İş Hanı) Yunus Emre Caddesi No: 1/B-15 adresinde bulunan 1 adet dükkan, No: 1/110-1/113-1/114-1/203-/1/212-1/217-1/225-1/226 ve 1/228 adreslerinde bulunan 9 adet büro ve Yenişehir Mahallesi (Hasan Özkaymak Buğday Pazarı) Abdullah Sabri Ülgen Caddesi No:2/20 - 2/43 adreslerinde bulunan 2 adet dükkan, Belediyemiz Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 117 sayılı kararı gereğince,   2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile 05 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek.
1- Tahsin Ünal Mahallesi (Kadirhane Cami yanı) 4.Sokak No:7 adresinde bulunan (baraka) dükkanın1 aylık kira muhammen bedeli ¨ 155,00  geçici teminatı ¨ 56,00,
2- Fenari Mahallesi (Belediye İş Hanı);
a) Yunus Emre Caddesi No:1/B-15 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık kira muhammen bedeli ¨ 210,00  geçici teminatı ¨ 76,00,
b) Yunus Emre Caddesi No:1/110 adresinde bulunan büronun 1 aylık kira muhammen bedeli ¨ 190,00  geçici teminatı ¨ 69,00,
c) Yunus Emre Caddesi No:1/113 ve 1/114 adreslerinde bulunan büroların her  birinin 1’er aylık kira muhammen bedelleri ¨ 265,00  geçici teminatı ¨ 96,00,
d) Yunus Emre Caddesi No:1/203 adresinde bulunan büronun 1 aylık kira muhammen bedeli ¨ 220,00  geçici teminatı ¨ 80,00,
e) Yunus Emre Caddesi No:1/212-1/225-1/226 ve 1/228 adreslerinde bulunan büroların her  birinin 1’er aylık kira muhammen bedelleri ¨ 180,00  geçici teminatı ¨ 65,00,
f) Yunus Emre Caddesi No:1/217 adresinde bulunan büronun 1 aylık kira muhammen bedeli ¨ 250,00  geçici teminatı ¨ 90,00,
3- Yenişehir Mahallesi (Hasan Özkaymak Buğday Pazarı) Abdullah Sabri Ülgen Caddesi;
a) No: 2/20 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık  kira muhammen bedeli ¨ 450,00  geçici teminatları ¨ 162,00,
b) No: 2/43 adresinde bulunan dükkanın 1 aylık  kira muhammen bedeli ¨ 500,00  geçici teminatları ¨ 180,00,
4- İhaleye katılacakların ihale günü saat 14.00’a kadar teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. Teminatı yatırmayan ihaleye katılamaz.
5- Kiraya verilecek dükkan ve bürolar hali hazır durumları ile 3 yıllık süre ile kiraya verilecektir. İhalede belirlenen fiyat 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olup, 2016 ve 2017 yılı için kira artışlarını Belediyemiz Encümeni tarafından belirlenir.
6- Yenişehir Mahallesi Hasan Özkaymak Buğday Pazarında bulunan dükkanların ihalesine katılacakların en az 2 yıldır Borsaya kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
8 - İhale 15 gün içerisinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir.
9 - Tahliye işleminde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümleri uygulanır.
10 - Kira ihalesine ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir veya imza karşılığında ücretsiz olarak temin edilebilir.
11- 2886 Sayılı Yasaya mani hali ve Belediyemize borcu olmayan herkes ihaleye katılabilir.

Son Güncelleme: 25.02.2015 17:23
Yorumlar