Çiftçilerin Dikkatine!

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu; Hazineye ait Tarım Arazilerinin kullanıcılarına kiraya verilmesi hakkındaki son Başvuru tarihi 19 KASIM 2018 Belediye ve Mücavir Alan sınırları içindeki Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı için son Başvuru tarihi 05 ARALIK 2018 'de.

banner491
Çiftçilerin Dikkatine!
banner567

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu; Hazineye ait Tarım Arazilerinin kullanıcılarına kiraya verilmesi hakkındaki son Başvuru tarihi 19 KASIM 2018 Belediye ve Mücavir Alan sınırları içindeki Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı için son Başvuru tarihi 05 ARALIK 2018, 2 / B taşınmazlarının hak sahiplerinin satın alma Başvurusu  ve ödeme sürelerini kaçıranlar için son gün 30 KASIM 2018 tarihleridir. Başvuruda bulunmak isteyen hak sahibi kişilerin Belirtilen tarihe kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçelerde bulunan Milli Emlak Müdürlükleri ile Milli Emlak Şefliklerine müracaat etmesi gerekmektedir. Çiftçilerin dikkatine!

31 Aralık 2017 tarihinden önce, son 3 yıl boyunca, hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimize; kullandıkları bu arazileri 10 yıla kadar kiralama imkânı getiriliyor. Düzenlemeden faydalanacak çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dâhil edilecek, kayıt dışının önüne geçilecek. Çiftçilerimiz kiralanan arazilerle birlikte ucuz kredi imkânlarından, tarım sigortalarından, tarımsal desteklerden de faydalanabilecek.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Sözleşmesiz Kullanımı

Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimiz tarafından sözleşmesiz olarak kullanılması hâlinde, beş yılı geçmemek üzere ecri misil gönderilmektedir.

Bu durumda çiftçilerimiz ecri misil öderken, kullanımları herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadığından, tarım sektörüne sağlanan destekler dahil sözleşmeye bağlı birçok haktan mahrum kalmaktadır.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilerimize Doğrudan Kiralanması

Bu nedenle, çiftçilerimizin Hazine arazileri üzerinde gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetleri desteklemek için yeni bir düzenleme daha yapıyoruz. Bu düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerinin ecri misil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesi ile kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çiftçilerimizin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçlıyoruz.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya on yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanıyoruz. Bu düzenlemeden, Ülkemiz genelinde 218 bin çiftçimizin yararlanması beklenmektedir.

Başvuru Süresi ve Şartları

Vatandaşların bu imkandan yararlanabilmesi için 19 Kasım 2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Milli Emlak Birimine başvurmaları gerekmektedir.

Kiralama yapılabilmesi için, Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimiz tarafından 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanıldığının İdarece tespit edilmiş olması, başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam etmesi ve ecri misil borcunun bulunmaması şartları aranacaktır.

Kira Bedeli ve Süresi

Kira bedelleri, cari yıl için belirlenen ecri misil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacaktır. Kira bedellerinin tahsilatı hasılat dönemine göre yapılacaktır.

Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına on yıla kadar doğrudan kiralanabilecektir.

Kira Süresi Uzatımı

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracılara tekraren on yıla kadar kiralama hakkı verilecektir.

Satın Alma İmkanı

Bu araziler, sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen kiracılarına doğrudan satılabilecek.

Doğrudan satış işlemlerinde; Belediye ve mücavir alan içindeki Hazineye ait tarım arazileri rayiç bedelin tamamı üzerinden satılabilecek. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde en fazla beş yılda on eşit taksitte kanunî faizi ile birlikte ödenebilecek.

 Belediye ve mücavir alan dışındaki tarım arazileri ise rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden doğrudan satılabilecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında ayrıca indirim uygulanacak. Taksitle satışlarda ise satış bedeli en fazla altı yılda on iki eşit taksitte faizsiz olarak ödenebilecek.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner619

banner618

banner625

banner612

banner590