banner860

banner877

banner880

banner590

banner881

Son Dakika
banner722

Kamuya Büro Personeli Alınacak

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Büro Personeli Alım İlanı

YEREL 21.08.2019, 18:08
2871
Kamuya Büro Personeli Alınacak
banner762

Karaman Valiliği resmi internet sitesinden “Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Büro Personeli Alım İlanı” yayınlandı.

KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME

BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında 15/08/2019 tarih ve 2019/16 sayılı Birlik Encümen Kararı doğrultusunda 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından 2(iki) kişi 1 Yıl süreli büro personeli istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ : İlan tarihinden başlar.

SON BAŞVURU TARİHİ : 27/08/2019

SON BAŞVURU SAATİ : 27/08/2019 günü saat 17.00’ye kadar.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

f) Görevini yapmaya devamlı olarak engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.(Mülakat aşamasında adaylardan çalışmaya engeli olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.)

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ğ) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

h) Yapılacak mülakatta başarılı olmak.

ı) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

j) Bilgisayar Ofis Programlarına(Word, Excel vb.) hakim olmak.

k) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

l) Son iki yıl içinde yapılmış olan KPSS sınavlarından herhangi birine girmiş olmak ve bu sınavlardan herhangi birinden KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

m) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

o) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

ö) İlan tarihinden önce Karaman İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak.(İlan tarihinden sonra ikamet değişikliği yaptıranların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

B) BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihinden itibaren 27/08/2019 tarihine kadar başvuru esnasında istenen belgeler ile Birlik Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruya hak kazanan adaylar KPSS P3 puan türüne göre en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere sıralanacaktır. Yapılacak sıralamaya göre alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır. (Sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata girmeye hak kazanacaktır.)

c) Mülakata girme hakkı adaylar kazanan Karaman Valiliği resmi internet sitesinde ilan edecek, mülakat tarihi ve yeri belirtilecektir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş

İş Talep Başvuru Dilekçesi

Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

Adli Sicil Belgesi

İkametgâh Belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Son iki yıla ait KPSS sonuç belgesi

En az B sınıfı ehliyet fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti

MÜLAKAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Sağlık Kurulu Raporu

Aile nüfus kayıt örneği

Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti

Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

Askerlik terhis belgesi veya ilişiksiz belgesi (Erkekler için)

Varsa iş deneyim belgeleri

NOTLAR

1. Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı veya noter ya da Birliğimizce onaylı sureti(nüfus cüzdanı, diploma, bilgisayar sertifikası, erkek adaylar için askerlik belgesi, sürücü belgesi, adli sicil belgesi) evrak teslim tarihinde Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğine şahsen ulaştırılması gerekmektedir.

2. Başvuru esnasında teslim edilmesi gereken belgeleri teslim etmeyen adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya başvuru için gerekli genel ve özel şartları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Birlik Başkanlığı müracaatların değerlendirilmesi sonucunda personel alıp almamakta ve istediği sayıda personel almakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2021
İmsak 03:34
Güneş 05:20
Öğle 12:54
İkindi 16:45
Akşam 20:18
Yatsı 21:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@