banner464

Karaman aldığı göçten daha fazla göç veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 Nüfus Sayımı Sonuçlarından, Karaman’ın (2014-2015 Dönemi) Göç Durumu konusunda bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya göre Karaman aldığı göçten 670 kişi daha fazla göç verdi.

Karaman aldığı göçten daha fazla göç veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 Nüfus Sayımı Sonuçlarından, Karaman’ın (2014-2015 Dönemi) Göç Durumu konusunda bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya göre Karaman aldığı göçten 670 kişi daha fazla göç verdi.

16 Şubat 2016 Salı 12:29
319 Okunma
Karaman aldığı göçten daha fazla göç veriyor
2014-2015 döneminde Karaman toplam 9 bin 195 kişi göç alırken,9 bin 865kişi göç vermiştir. Bu durumda Karaman’ın Net Göçü; (-670) kişi, Net Göç Hızının ise Binde (-2,76) olduğu tespit edilmiştir. Yani Karaman aldığı göçten 670 kişi daha fazla göç vermiştir.Karaman ili net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre (binde -2,76) oranıyla 37. sırada yer almıştır.
2015 yılında bir önceki yıla göre 31 il göç alırken, 50 il ise göç vermiştir.
Karaman’ın verdiği toplam (9 bin 865 kişi) göçün %45,8’i (4.516kişi) erkek, %54,2’si (5.349 kişi) ise kadındır.
Karaman ili en çok Konya ilinden göç almıştır.
Karaman’ın en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla;Konya (2.376 kişi), Mersin(1.235kişi),İstanbul(600 kişi),Antalya(572kişi),Ankara(411 kişi) illeridir. En az göç aldığı iller ise sırasıylaBilecik(8 kişi), Tunceli(9 kişi),Kilis (10 kişi), Sinop (11 kişi) ve Bolu(12kişi) illeridir.
Yaş Grubuna göre göç durumu incelediğinde ise; Karaman’a toplam göç edenlerin en fazla olduğu yaş grubu %25,2 ile 20-24 yaş grubundadır. Karaman’a göç edenlerin en fazla olduğu yaş grubu kadınlarda %27,5 ile 20-24 yaş grubu, erkeklerde ise yine %22,6 ile 20-24 yaş grubudur. Karaman’a göç edenlerin %2’si ise 65 ve üstü yaş grubunda olduğu görülmüştür.  
Karaman ili en çok Konya iline göç vermiştir.
Karaman’ın en çok göç verdiği iller ise sırasıyla;Konya (2.559 kişi), Mersin (1.039 kişi), Antalya (980 kişi), İstanbul (675 kişi), Ankara (626 kişi) illeridir.En az göç verdiği iller ise sırasıyla Iğdır (3 kişi), Yalova (6 kişi), Sinop (7 kişi), Kilis(8 kişi), Bartın ve Tunceli(9kişi), illeridir.
Karaman’dan toplam göç edenlerin en fazla olduğu yaş grubu %28,2 ile 20-24 yaş grubundadır. Karaman’dan göç edenlerin en fazla olduğu yaş grubu; kadınlarda %31,2 ile 20-24 yaş grubu, erkeklerde ise %24,6 ile yine 20-24 yaş grubudur. Karaman’dan göç edenlerin %2,4’ü ise 65 ve üstü yaş grubunda olduğu görülmüştür. 
İlçelerde Net Göç Hızında Merkez Birinci
2014-2015 döneminde Karaman’ın ilçeleri arasında net göç hızında binde 3,57 ile Merkez birinci olurken, Kazımkarabekir binde 0,69 ile ikinci, Ermenek binde -15,84 ile üçüncü oldu. Karaman’da net göç hızının en az olduğu ilçeler ise binde -41,54 ile Sarıveliler, binde -34,99 ile Başyayla ve binde -27,17 ile Ayrancı oldu. Karaman’da 2 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 4 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.
2015 yılında Karaman’ın aldığı göçün %76,6’sını (7.755 kişi) Merkez, %11,1’ini (1.127 kişi)Ermenek alırken, diğer 4 ilçenin aldığı toplam göç %12,3 (1.244 kişi) oldu. Karaman’ın verdiği göçün %65,7’sini (7.097 kişi) Merkez, %14,8’ini (1.599 kişi) Ermenek verirken, diğer 4 ilçenin verdiği göç %19,5 (2.100 kişi) oldu.
 
Yorumlar