banner464

Karaman Emniyeti'nden Önemli Açıklama!

Karaman Emniyet Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında açıklama yaptı.

Karaman Emniyeti'nden Önemli Açıklama!

Karaman Emniyet Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında açıklama yaptı.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:30
4400 Okunma
Karaman Emniyeti'nden Önemli Açıklama!

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27/05/2017 gün ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun kapsamında;

HURDA ARAÇLAR İÇİN

1.    Model yılı 1997 ve daha eski olan araçların il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilmesi,
2.    6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, 3. şahıslar tarafından konulmuş, mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz vb. şerhlerin bulunmaması, 
3.    İlgili Kanun gereğince 1997 ve daha eski olan araçların 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakalarına kesilen idari para cezaları terkin edilir,


MEVCUT OLMAYAN ARAÇ KAYITLARININ SİLİNMESİ (Model Yılı 2005 ve daha eski olanlar) 

1.    Mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, vergi cezalarının ¼ ünün ödenmesi,
2.    Model yılı 2005 ve daha eski olan araçların kaza, yanma ve tahrip edilme gibi nedenlerle 27/05/2017 tarih ve öncesinde motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin resmi kurumlar tarafından düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma tespit tutanağı) teşvik edilmesi halinde vergi cezalarının ¼’ünün ödenmesi.

Hurdaya ayırma veya mevcut olmayan araç kayıtlarının silinmesine ilişkin işlemler anılan Kanun’un yukarıda yazılı hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüze müracaatta bulunabilecekleri gibi, diğer il ve ilçelerde bulunan tescil kuruluşlarına da başvuruda bulunabilirler.” denildi.

Yorumlar