banner597

“Karaman'ı Hem Geliştireceğiz Hem Büyüteceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman Milletvekili Adayı İsmail Atakan Ünver, bazı açıklamalarda bulundu.

banner491
“Karaman'ı Hem Geliştireceğiz Hem Büyüteceğiz”
banner567

Ünver açıklamasında; “Karaman'ımız 1989 yılında il olduktan sonra birçok alanda gelişim sağlamasına rağmen gerektiği ölçüde büyüyememiştir. Karaman'da özellikle 1990’lı yıllarda özel sektörün öz kaynaklarıyla sağladığı tarıma dayalı sanayi hamlesi ile sanayileşmede önemli bir atılım gerçekleştirilmiş ve bugün gurur duyduğumuz sanayi kuruluşlarımız ortaya çıkmıştır. Karaman’ın istihdam sorunu da dahil bir çok sorununa çare olan Organize Sanayi Bölgemizin sağladığı ivme ile bugünlere gelen Karaman'ımız, artık yeni yatırım ve atılımlarla önümüzdeki on yıllara taşınmalıdır. Karaman bugünkü yapısıyla devam ettiği müddetçe Türkiye'nin gelişmiş illeri arasında yer alamayacaktır. Karaman'ın artık lig atlaması gerekmektedir. Bu anlamda, Karaman'ımızın ihtiyaç ve sorunları tespit edilerek bu tespitlere göre yeni yatırımlara yön vermek gerekmektedir. Eğer sorunlar, ihtiyaçlar ve avantajlar bilinirse çözüm üretmek de daha kolay olacaktır. Karaman’ımızın çözüm bekleyen öncelikli 10 sorununa göz attığımızda şunları sıralayabiliriz.

Karaman'da Çözüm Bekleyen Konular:

1-Karaman nüfus olarak Türkiye ortalamasının altında büyümektedir. Nüfus artış hızımız, Türkiye’nin ortalama nüfus artış hızının yaklaşık % 25 gerisindedir. Bu oran 2017 yılı nüfus artış hızında daha farklı gerçekleşmiştir. 2017 yılında Türkiye’nin ortalama nüfus artışı % 0 12,4 olarak gerçekleşirken, Karaman’ın nüfus artışı %0 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

2-Karaman’a devlet yatırım programı dışında sınıf atlatacak, benzeri büyüklükteki illerden farklılaştıracak, Karaman’a özel yatırımlar yapılmamaktadır. Devlet yatırım programı dahilinde başlatılan yatırımlarda gecikmeler yaşanmakta, projeler bir türlü bitirilememektedir.

3-Karaman’da yaygın şekilde tarımı yapılan ürünlerin pazarlama sorunu bulunmaktadır. Özellikle elma ve Taşeli Bölgemizde üretilen kiraz para etmemektedir. Ayrıca tüm tarımsal alanlarımızda sulama sorunu bulunmaktadır.

4-Karaman’ın çevre sorunları bulunmaktadır. Karaman son iki yılda Avrupa’nın havası en kirli 10 kenti arasında yer almıştır.

5-Karaman’da sermaye problemi olduğundan bir türlü sanayi üretimimiz çeşitlendirilememekte ve yüksek katma değer yaratan sanayi üretimine geçilememektedir.

6-Karaman 29 yıl önce il olmasına rağmen Karaman il merkezi ile Taşeli Bölgesi'ndeki ilçelerimiz arasında direkt bağlantıyı sağlayacak standartlara uygun bir karayolu yapılamamış, sürdürülen çalışmalar bir türlü bitirilememiştir. Bu bağlantının sağlanamamış olması, Taşeli Bölgesi'ndeki ilçelerimizin, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını Konya ve Antalya/Alanya ‘dan karşılamalarına, neredeyse il olduktan sonra 30 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen Karaman'la bütünleşememelerine sebep olmaktadır.

7-Tüm Türkiye’de olduğu gibi eğitim, Karaman için de sorundur. Eğitimin özel sektör eliyle şekillendirilmeye çalışıldığı ve eğitim kurumlarının nitelikli niteliksiz diye ayrıldığı AK Parti iktidarı döneminde, yavrularımızın nitelikli eğitim almasını sağlayacak seçkin eğitim kurumları Karaman’da oluşturulamamıştır.

8-Karaman’da sağlık yatırımları yetersiz olup, hemşehrilerimiz sağlıkla ilgili sorunlarına Konya, Ankara gibi sağlıkta daha ileri gitmiş şehirlerde çözüm aramaktadırlar.

9-Karaman’ımız turizmden kazanç sağlayamamaktadır. 80’li yıllarda “bacasız sanayi” yaklaşımı ile tüm Türkiye'de, özellikle sahil şehirlerinde gelişen turizm sektörü Karaman’da oluşmamıştır, bu konuda yatırım yapılmamaktadır.

10-Karaman bir türlü kentleşememiş, turizm ve sanayileşme açısından cazibe merkezi haline getirilememiş, sosyo-kültürel hayat gelişmemiştir.

Bu sorunların varlığını tespit edip kabul ettikten sonra çözümü bulmamız da kolay olacaktır.

Sorunların Çözüm Yolları:

1-Karaman'ın sanayisinin çeşitlendirilmesi ve yüksek katma değer yaratan üretime geçilmesi için bölgesel veya Karaman'a özel teşviklerle bir büyük yatırımcının, olmadığı takdirde kamunun Karaman'a, yaratacağı yeni istihdamla nüfus artışını da getirecek büyüklükte bir yatırım yapması sağlanacaktır.

2-Karaman'da yaygın üretimi yapılan tarımsal ürünlerin ve sanayi ürünlerinin pazarlanması bakımından, yürütülen yanlış dış politika hamlelerine son verilecek ve hatalar telafi edilerek ihracat kapısının yeniden açılmasıyla pazarlama sorunu ortadan kaldırılacaktır.

3-Karaman'daki tüm tarımsal alanların sulama sorunu çözülecek, Karaman'da sulanamayan tarımsal alan kalmayacak, tarım ithalattan üretime yöneltilerek tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'ımızın tarıma dair bütün sorunları çözülecektir.

4-Karaman'da eğitime ilişkin tüm sorunlar, ulusal anlamda uygulanacak politikalara paralel olarak ihtiyaç olan tüm köy okullarının yeniden açılması, taşımalı eğitime son verilmesi, atanamayan tüm öğretmenlerin atanması, ikili eğitime son verilmesi ve müfredatın çağdaş ve bilimsel değerlere göre yeniden düzenlenmesiyle eğitimin iş garantili, parasız ve nitelikli hale getirilmesiyle çözülecektir.

5-Karaman'ın ulaşım sorunları çözülerek öncelikle Taşeli Bölgesi'ndeki ilçelerimizle Bucakkışla üzerinden direkt erişim ve böylelikle entegrasyon sağlanacak, Karaman'ın çevre iller ve bölgelerle olan bağlantıları güçlendirilecektir.

6-Karaman'ın nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesi için kamu yatırımlarıyla yatak kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacaktır.

7-Turizm için gerekli yatırım, teşvik ve tanıtım sağlanarak gerek inanç turizmi gerek kültür turizmi gerekse de doğa - yayla turizminin gelişmesi, Karaman'ın turizmden ciddi bir gelir elde etmesi, dolayısıyla Karaman'a sıcak para ve sermaye girişi sağlanacaktır.

8-Yukarıda sayılan önceliklere göre yapılacak yeni yatırımlarla ve geçmişte başlatılan projelerin kısa sürede bitirilmesiyle Karaman'ımızın; kentleşmiş, sosyo-kültürel etkinlikleriyle, sosyal donatı alanlarıyla, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarındaki atılımıyla cazibe merkezi olmuş, tüm çevre sorunlarını çözmüş, zenginleşmiş, dolayısıyla insanları mutlu ve gelecekten umutlu bir şehir olması sağlanacaktır.”

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner600

banner618

banner601

banner612

banner590