banner464

KARAMAN TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

TOKİ Karaman Kırbağı Projesi kapsamında, 400 adet konutun Emekli vatandaşlara satışı için başvuru alma işlemleri 09 – 30 Aralık 2015 tarihleri arasında Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’ne yapılacak.

KARAMAN TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

TOKİ Karaman Kırbağı Projesi kapsamında, 400 adet konutun Emekli vatandaşlara satışı için başvuru alma işlemleri 09 – 30 Aralık 2015 tarihleri arasında Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’ne yapılacak.

05 Aralık 2015 Cumartesi 10:15
6132 Okunma
KARAMAN TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Konut satın almak için başvuruda bulunan Emekli vatandaşlarda aranacak şartlar:

a) T.C. Vatandaşı olması,

b) Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir konuta sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları

c) Karaman il sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıldır ikamet ediyor olmaları veya il nüfusuna kayıtlı olmaları,

d) Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.- TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayetindeki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı gelirinin 3.200.-TL olması gerekmektedir.)

Başvuru sahiplerinden istenecek belgeler:

• Fotoğraflı nüfus cüzdanı ( aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),

• Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

• T.C. Kimlik numarası,

• Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi,

• Emekli kimlik belgesi (Henüz kimlik belgesi çıkmamış ise emekli olduğunu gösterir belge veya yazı)

Sözleşme İmzalama aşamasında istenecek belgeler

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Aile bireylerinin T.C. Kimlik numaraları,

c) 1- İl nüfusuna kayıtlı olanlar; İl/İlçe Nüfus Müdürlüğün’den onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

   2- İl nüfusuna kayıtlı olmayanlar; adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Karaman il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ve Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,  

d) Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.- TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

• Başvuru sahibinin kendisi, (evli ise) eşi ve (varsa) velayeti altındaki çocuklarından çalışanlara ait gelir belgeleri (çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bodroları, maaş belgeleri, vb.)

• Başvuru sahibinin kendisi, (evli ise) eşi ve (varsa) velayeti altındaki çocuklarından çalışmayanlara ait Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’dan alınmış çalışmadığına dair belgeler,

e) İl Tapu Sicil Müdürlüklerinden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun olmadığına dair belge,

Başvuru sahiplerinden başvuru bedeli tahsilatları 500.-TL tahsil edilecek.

Son Güncelleme: 21.12.2015 10:31
Yorumlar