banner464

‘’Kendisini ön plana çıkartmak istiyor’’

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü Türk-Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı’'nın iddiaları karşısında  “Düzeltme ve Cevap Hakkı” açıklaması yaptı. 

‘’Kendisini ön plana çıkartmak istiyor’’

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü Türk-Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı’'nın iddiaları karşısında  “Düzeltme ve Cevap Hakkı” açıklaması yaptı. 

29 Mart 2016 Salı 11:01
926 Okunma
‘’Kendisini ön plana çıkartmak istiyor’’
Türk-Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Ziya Hotamışlı tarafından 22/03/2016 tarihinde “Burası Karaman!!! Sodom ve Gomora Değil” başlıklı basın açıklaması yapılmıştır.  Açıklamada eğitim faaliyetleriyle ve İlimizdeki çocukların istismarıyla ilgili asılsız ve mesnetsiz iddialara ilişkin 5187 Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi hükmü uyarınca Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünün “Düzeltme ve Cevap Hakkı” açıklaması aşağıdadır.

Açıklamada yer alan iddialarla ilgili olarak; 

1-    Eğitim politikaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre dün olduğu gibi bugün de süreklilik esasına göre uygulanmaktadır. 

2-    Milli Eğitim Bakanlığı her dönem yönetici atamalarında bilgi beceri ve liyakate önem vermiştir. İdarecilerin 6528 Sayılı Kanunda yer alan; ”Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.“ hükmüne göre, yöneticilik görevleri sona ermiştir. Mevcut idareci görevlendirme iş ve işlemeleri, 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 

3-    Din eğitimi okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenleri tarafından verilmektedir. Kadrolu öğretmen olmaması durumunda görevlendirilen İlahiyat Fakültesi ve İlahiyat Ön Lisans mezunları tarafından yapılmaktadır.

4-    “Değerler Eğitimi”, Milli Eğitim Bakanlığının 2010/53 sayılı Genelgesi ile başlatılmıştır. Proje, öğrencilerimize milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla yardımlaşma, fedakarlık, hoşgörü, vatan sevgisi gibi değerlerin öğrencilere aktarılmasına yöneliktir. İlimizde 2010-2011 eğitim öğretim döneminden bu yana uygulanan proje faaliyetleri, okulların kendi imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
 
5-    5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, tutuklama kararı verme yetkisi hakim ve mahkemelerdedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca hakimler ve mahkemeler görevlerinde bağımsız olup, bu görevle ilgili herhangi bir emir, talimat, tavsiye ve telkinden söz etme olanağı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca tutuklama kararının verilmesine, devamına ve kaldırılmasına yönelik durumlarla ilgili mahkemelere ve hakimlere herhangi bir emir, talimat, tavsiye ve telkinden söz edilemez.

6-    Bu vahim olayın Cumhuriyet Savcılığına intikali üzerine şahıs tutuklanmış,  hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış ve disiplin soruşturması için iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma çok kısa bir sürede tamamlanarak disiplin soruşturma raporu 11.03.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca savunma işlemi en kısa sürede tamamlanarak, dosya 24.03.2016 tarihinde görüşülmüş, ilgili şahsın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi hükmüne istinaden Devlet memurluğundan çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Diğer ifadeyle, söz konusu iğrenç hadisenin faili, konunun idareye intikalinden itibaren 17 gün gibi çok kısa süre içerisinde Devlet memurluğundan çıkarılmıştır.

7-    Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Ödül Verilmesine Dair Yönerge kapsamında ilgili şahsın hiçbir ödül kaydına rastlanmamıştır.

8-    18.03.2016 Cuma günü Karaman Merkez 19 Mayıs İlkokulunda okula gelen velilerin, öğretmenin çocuğunun yüzüne kitapla vurduğu iddiasıyla İsa Çetin’e fiili ve sözlü saldırdığı,  personelin ve İsa Çetin’in 112 Acil Servisi araması neticesinde okula emniyetten polis, 112 Acilden ambulans ve haber muhabirlerinin geldiği anlaşılmıştır. Öğrencinin Karaman Devlet hastanesine götürüldüğü, hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre; öğrencinin yapılan muayenesinde sol göz kapağında ve elmacık kemiğinin üzerinde kızarıklık olduğu raporla tespit edilmiştir. Bu olayın basında yer alması üzerine; konuyla ilgili Müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan işlemin, öğretmenin eylemde yapığı açıklamayla ilgisi bulunmamaktadır.

Yapılan açıklamaların kurumumuzu yıpratarak, Şube Başkanı Ziya Hotamışlı’nın kendisini ön plana çıkarmak amacıyla, art niyetle yapıldığı değerlendirilmektedir.                                    


 
Son Güncelleme: 29.03.2016 11:03
Yorumlar