banner464

Mali müşavirlerden sözleşmeye imza!

Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Uygulamalı Etik Eğitimi görüp Etik Sözleşmesi yapan Mali Müşavirlere, Etik Sözleşmeleri ve Taahhütnameleri teslim edildi.

Mali müşavirlerden sözleşmeye imza!

Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Uygulamalı Etik Eğitimi görüp Etik Sözleşmesi yapan Mali Müşavirlere, Etik Sözleşmeleri ve Taahhütnameleri teslim edildi.

11 Mayıs 2016 Çarşamba 08:33
367 Okunma
Mali müşavirlerden sözleşmeye imza!
Oda Başkanı Rıfat KARAULU Törende yaptığı konuşmada; “Meslek Mensupları arasında bir farkındalık (yenilik) oluşturma , etik kurallara uyma, etik sözleşme yapma, kendilerine ve topluma karşı sorumluluk bilincinde olma maksadıyla Türmob tarafından, Online olarak verilen etik eğitimini tamamlayan Meslek Mensuplarımız Odamızda da 8 saat yüz yüze Uygulamalı Etik Eğitimini tamamlayarak Etik Taahhütnamelerini almaya hak kazanmıştır.”
Karaulu: ” Meslektaşlarımız bu belgeyi aldıktan sonra Etik değerlerimiz olan Dürüstlük ve Bütünlük, Toplumsal Sorumluluk, Müşteri Memnuniyeti, Bireye Saygı, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Liderlik ve Verimlilik konularında, meslekte kaliteli bir hizmet vereceklerine inanıyorum.” dedi. 
Oda Seminer Salonunda düzenlenen, Etik Sözleşmesi ve Taahhütnamesi teslim töreninde; Karaman SMMM Odası Başkanı Rıfat KARAULU ve Meslek Mensupları taraflar arasında Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi ve Taahhütnamesi imzaladı.
Taahhütnamede yer alan sözleşmeye göre; Meslek Mensuplarımız,
 Mesleğin toplumsal bir hizmetin yerine getirilmesinde ilişkin olduğu bilinci ile meslek mensuplarının üstlendiği sosyal sorumlulukların gerekleri çerçevesinde mesleki faaliyeti yerine getirmeyi,
Dil, din, felsefi inanç, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden hizmet vermeyi,
Mesleğe dürüstlük,  tarafsızlık, insan haklarına saygı, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
Temel etik ilkelerin uygulanması ile ilgili etik çatışma ortaya çıkması halinde, etik çatışmanın çözümüne ilişkin olarak Oda’dan yardım almayı,
SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğe ve diğer mevzuata uyarak, mesleği kabul edilmiş standartlara göre yerine getirmeyi,
Eğitimini alarak, okuduğu ve öğrendiği etik kodları uygulamayı; etik davranışı yaşamın her alanında ortaya koymayı, taahhüt etmiştir.
ETİK TAAHHÜTNAMESİ İMZALAYAN  MESLEK MENSUPLARI:
Rıfat KARAULU, Ahmet ANKARALI,  Ahmet YILMAZ, Ahmet ÖZER, Ali ANKARALI, Ali KURT, Ali ÖZTAŞ, Ali Turan SARI, Arif TOKTAŞ, Bayram ÖZÜTEMİZ, Bilal AYDIN, Cengiz ÜNVER, Ercan GÖKTAŞ, Erkan KAVAS, Hakkı ŞİRİN, Hasan UYSAL, Hüseyin ALANLI, Kadir GÜNEŞ, Keramettin ÖZDEN, Latif YILDIZ, Mehmet TÜRKER, Mehmet Ali BOZKURT, Mesut GÜLÇİÇEK, Metin KOÇAK, Murat ŞİMŞEK, Mustafa DİKİCİ, Mustafa GÖRÜNÜ, Mustafa KUTLU, Mustafa SILANAR, Mustafa Bülent DEMİR, Necati KARALI, Oktay Yücel DOĞMUŞ, Osman ÜNÜVAR, Ramazan YALÇIN, Ramazan ÜNÜVAR, Seyfullah DENİZ, Umut AYDIN, Yasin AÇIKALIN, Yasin GÜNAY, Zekeriya ÖZASLAN, Zeynel Yaşar CERANOĞLU, İkram ALKAN, İnan GÜNEŞ, İsmail GÖLEÇ.
 
Son Güncelleme: 11.05.2016 08:44
Yorumlar