banner741

banner763

banner590

banner767

banner745

banner722

Üniversite Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacak!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) birimlerine Öğretim üyesi alımının yapılacağı açıklandı.

YEREL 22.06.2020, 15:06 22.06.2020, 15:19
2024
Üniversite Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacak!
banner762

KMÜ'den yapılan açıklamada, "Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2- Üniversitemizin https://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. İlan olunur." denildi.

Duyuru Başlama : 22 Haziran 2020 Pazartesi

Son Başvuru : 06 Temmuz 2020 Pazartesi

Dosya İnceleme Sonuçlarının Açıklanması: 08 Temmuz 2020 Çarşamba

ELEKTRONİK ORTAMDA MÜRACAAT İÇİN TIKLAYINIZ 

Birim/Bölüm/Ana Bilim Dalı

Kadro Adedi

Kadro Derecesi

Kadro Unvanı

AÇIKLAMA

-Eğitim Fakültesi

1

1

Profesör

Sınıf Öğretmenliği alanında doçentliğini almış olmak ve üstün zekalı çocukların eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

-Temel Eğitim Bölümü

-Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

-Eğitim Fakültesi

1

1

Doçent

Okul öncesi eğitim alanında doçentlik unvanını almış ve hikaye anlatma becerileri ile doğa temelli eğitim alanında çalışmaları bulunmak.

-Temel Eğitim Bölümü

-Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

-Eğitim Fakültesi

1

2

Doçent

Doçentliğini biyoloji eğitimi alanında almış olmak ve yapay sinir ağlarıyla akademik başarı tahmini ile STEAM (STEM + ART) eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

-Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

-Eğitim Fakültesi

1

2

Doçent

Sınıf Eğitimi alanında doçent unvanı almış ve yer temelli eğitim üzerine çalışmaları olmak.

-Temel Eğitim Bölümü

-Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

-Kamil Özdağ Fen Fakültesi

1

1

Profesör

İlgili alanda doçent ünvanına sahip olmak. Sensör mekanizmasının modellenmesi, Atomik ve Moleküler parametrelerin hesaplanması üzerine çalışmaları olmak.

-Fizik Bölümü

-Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı

-Kamil Özdağ Fen Fakültesi

1

2

Doçent

İki boyutlu gaz kromatografisi ve kemometrik yöntemler ile birleştirilmiş spektroskopi yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

-Kimya Bölümü

-Analitik Kimya Ana Bilim Dalı

-Edebiyat Fakültesi

1

1

Profesör

Türkiye Türkçesi ağızları ve Yunus Emre üzerine çalışmalar yapmış olmak.

-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

-Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

-Edebiyat Fakültesi

1

1

Doçent

Roma seramiği üzerine çalışmaları olmak.

-Arkeoloji Bölümü

-Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

-İslami İlimler Fakültesi

1

1

Doçent

Arap grameri - Kur'an kıraatleri ilişkisi ve nahiv usulü alanında çalışmaları olmak.

-Temel İslam Bilimleri Bölümü

-Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1

1

Profesör

Bilişsel gelişim ve yaratıcılık alanları ile ilgili çalışmaları olmak.

-Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

-Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1

1

Profesör

Sporda psiko sosyal alanlarda çalışmaları olmak.

-Spor Yöneticiliği Bölümü

-Spor Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1

2

Doçent

Spor bilimleri alanında doçent unvanını almış olmak. Sporda Zihinsel Antrenman alanında çalışmaları olmak.

-Antrenörlük Eğitimi Bölümü

-Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

1

Doçent

Göç, kent güvenliği ve suç konularında çalışmaları olmak.

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

-Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

3

Doçent

Liderlik, örgütsel bağlılık ve nepotizm konularında çalışmaları olmak.

-İşletme Bölümü

-Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

1

Doçent

Tüketim ekonomisi, turizm ve ekonomik kalkınma ve bölgesel kalkınma alanında çalışmaları olmak.

-İktisat Bölümü

-İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

1

Doçent

Lojistik, dağıtım kanalları ve etik konularında çalışmaları olmak.

-İşletme Bölümü

-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

1

Doçent

Sivil toplum kuruluşları, göç ve çocuk politikaları alanında çalışmaları olmak.

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

-Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını beden eğitimi ve spor alanında yapmış olmak ve antrenörlük alanında çalışmaları olmak.

-Rekreasyon Yönetimi Bölümü

-Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı (Karaman Ermenek ilçesinde eğitim verilmektedir.)

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Preterm yenidoğanlarda ağrı ve tamamlayıcı sağlık yaklaşımları alanlarında çalışmaları olmak.

-Ebelik Bölümü

-Ebelik Ana Bilim Dalı

- Mühendislik Fakültesi

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Robotik yapay zeka ve yazılım konularında çalışmaları olmak.

-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

-Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

- Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Apikal sızıntı ve antibakteriyel etkinlik konusunda çalışmaları olmak.

-Klinik Bilimler Bölümü

-Endotonti Anabilim Dalı

- Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Periodontal hastalıklarda çözünebilir ürokinaz plazminojen reseptörü (SuPAR) molekülü üzerine çalışma yapmış olmak.

-Klinik Bilimler Bölümü

-PeriodontolojiAnabilim Dalı

Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 06 Temmuz 2020
İmsak 03:41
Güneş 05:26
Öğle 12:57
İkindi 16:48
Akşam 20:18
Yatsı 21:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@