banner877

banner919

banner928

banner957

banner975

banner722

Vali Işık’tan Daire Müdürlerine “Resmî İlan” Genelgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın talimatlarıyla hazırlanan ihale aşamasında ihaleye katılanlar arasında rekabeti bozucu uygulamaların engellenmesi ve ihalelerin Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlanmasını gerektiğine ilişkin yazı kamu kurumlarına gönderildi.

YEREL 08.02.2022, 15:34
1319
Vali Işık’tan Daire Müdürlerine “Resmî İlan” Genelgesi
banner762

01 Şubat 2022 tarih ve 2022/03 sayılı “İhalelerde Rekabet Ortamı Oluşturmak” konulu yazıda şu ifadelere yer verildi;

Bilindiği üzere Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29. maddesinde; "Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel dernekler hariç) veya Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır" denilmektedir. Ayrıca aynı Kanunun 31. maddesinde; Resmi İlanlar Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır" hükmü amirdir.

Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2. maddesinde Kanunun kapsamına giren idarelerde sayılmaktadır.

4734 sayılı Kamu ihale Kanununun "Temel ilkeler" başlıklı 5. maddesinin 1 inci fıkrasında; "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı 62. maddesinde; Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin 1. bendinde ise, Kanunun 21. ve 22. maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.

İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün genel bir ihale yöntemi olarak çıkılmaması istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığı ile süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 04 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Gelişmelerden Haberdar Olun

@