Yılmaz: “Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat” Foto Galeri: Yılmaz: “Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat”

Karaman Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Cumhuriyet Parkında gerçekleştirilen program Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 

Karaman Baro Başkanı Av. Oktay Yılmaz günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

“Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, programımıza teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli meslektaşlarım,

Adaletin ışığını taşıyan, hukukun savunucusu olan avukatlar, toplumun en önemli yapı taşlarından biridir.Onlar, hukukun üstünlüğünü sağlayan, hak ve adaletin koruyucusu olan kişilerdir.

Avukatlar, adil bir toplumun temelini oluştururken, bireylerin haklarını savunarak, adil yargılanma hakkını güvence altına alır ve hukukun evrensel ilkelerini korur.Avukatlar, yasaların karmaşıklığını anlama ve bunları etkin bir şekilde uygulama konusunda eğitimli ve yetkin kişilerdir.

Hukukun karmaşık dünyasında, bireylerin ve kurumların haklarını savunmak adına gerekli olan bilgi ve birikime sahiptirler. Avukatlar, sadece yasaları savunmakla kalmaz, aynı zamanda insan haklarını da korurlar.

Toplumda eşitlik, özgürlük ve adaletin sağlanması için mücadele ederler.Hukukun evrensel ilkelerine olan inançlarıyla hareket eden avukatlar, toplumun vicdanı olma görevini üstlenirler.

Ancak, avukatlık mesleği sadece yasal süreçlerle ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda insan ilişkilerini de kapsar.Avukatlar, müvekkillerinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlayarak, onlara moral ve destek sağlarlar.

Adalet arayışında olan bireylere yol gösteren ve onlara güç veren avukatlar, toplumun huzur ve adaleti için önemli birer araçtır.Bugün, Avukatlar Günü'nü bir kez daha coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bu özel gün, biz avukatların önemini ve değerini bir kez daha hatırlatmak için fırsattır.

Her birimiz, adaletin ışığını ve terazisini taşıyan neferler olarak, şehrin huzur ve adaleti için çalışmaktayız. Karaman'da, hukukun üstünlüğünü ve adil bir toplumun temelini sağlamlaştırmak için hep birlikte gösterdiğimiz çabadan gurur duyuyorum.

Burada, adaletin terazisinin eşit ve doğru biçimde tutulması için kararlılıkla çalışan bir avukat topluluğuyla karşı karşıyayız.Bizler, hukukun evrensel ilkelerine olan inancımızı ve adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiği gerçeğini yürekten savunuyoruz.

Sadece yasaları savunmakla kalmıyor, aynı zamanda insan haklarını ve özgürlükleri koruyoruz.Bu, sorumluluklarımızın en temelidir ve bize toplumun vicdanı olma misyonunu yükler.
Kıymetli meslektaşlarım;

Bu güzel mesleğin içerisinde yer aldığımız her an, yüksek ahlaki değerlere ve etik ilkelere sadık kalmamız gerektiğini unutmamalıyız.Adaletin hizmetindeki bu kutsal görevi yerine getirirken dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermemeliyiz.

Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının önemi üzerinde durulması gereken bir dönemden geçiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan bazı görevlendirmelerde, liyakat ve ehliyet gözetilmemesini üzüntü ile takip ediyoruz.Bu zorlu süreçte, mesleğimize olan bağlılığımızı ve ilkelerimizden ödün vermeden doğruluktan şaşmadan çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Sevgili meslektaşlarım, bu özel günde, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu bir kez daha hatırlamalıyız.Karşılıklı saygı ve dayanışma içinde, daha güçlü bir hukuk sistemi ve daha adil bir toplum için birlikte çalışmalıyız.

Avukat İçin de Adalet!

Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hakkın savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olamaz.

Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar.

Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevin, kutsallığına yakışır şekilde doğruluktan ayrılmadan yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Vatandaşlarımızın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma hakkı olmak üzere, tüm hak ve özgürlüklerinin takipçisidir.

Baro ve avukat zayıf düşerse, bu durumdan en büyük zararı vatandaşlar ve hukuk düzeni görür.

Bu hususu dile getirmek için bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat” ve “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları maalesef her geçen gün arttı.” 
Mesleğimizin ve Barolarımızın ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Avukatlarımız aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyadır.

Toplumumuz tarafından avukatlarımız, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve maalesef öldürülüyorlar.

Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:


-Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

-Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

-Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

-CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

-Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

-Mesleğimizin saygınlığının korunmasını istiyoruz.

-Stajyer avukatlarımıza Hazine’den karşılanan suretiyle ücret ödenmesini istiyoruz.

-Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

-Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.


-Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.
 
-

-Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.


-Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

-Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.


-Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.


Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz.

Vatandaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, avukatların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da bu defa “Avukat İçin de Adalet” demek üzere toplanacağız.

Mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak , şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşacağız..

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız

Avukatlar Günü vesilesiyle tüm meslektaşlarıma en içten dileklerimi iletiyorum. Gösterdiğimiz özveri ve fedakârlıklar için hepinize teşekkür ediyorum.

Hukukun üstünlüğünü ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak adına birlikte yürüdüğümüz bu yolda başarılar diliyorum.