banner464

Kumkumoğlu, Memurların 30 Yılı Aşan Çalışma Sürelerinin Emekli İkramiyesine Yansıyacağı Müjdesini Verdi

KESK Dönem Sözcüsü ve ESM Zonguldak Şube Başkanı Tahsin Kumkumoğlu memurların 30 yılı aşan çalışma sürelerinin de emekli ikramiyesine yansıyacağı müjdesini verdi.Daha önce 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen bir memurun 30 yıldan...

Kumkumoğlu, Memurların 30 Yılı Aşan Çalışma Sürelerinin Emekli İkramiyesine Yansıyacağı Müjdesini Verdi

KESK Dönem Sözcüsü ve ESM Zonguldak Şube Başkanı Tahsin Kumkumoğlu memurların 30 yılı aşan çalışma sürelerinin de emekli ikramiyesine yansıyacağı müjdesini verdi.Daha önce 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen bir memurun 30 yıldan...

29 Aralık 2014 Pazartesi 17:04
156 Okunma
Kumkumoğlu, Memurların 30 Yılı Aşan Çalışma Sürelerinin Emekli İkramiyesine Yansıyacağı Müjdesini Verdi
KESK Dönem Sözcüsü ve ESM Zonguldak Şube Başkanı Tahsin Kumkumoğlu memurların 30 yılı aşan çalışma sürelerinin de emekli ikramiyesine yansıyacağı müjdesini verdi.

Daha önce 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen bir memurun 30 yıldan sonraki çalışma süresi için tazminat alamadığını, KESK olarak yaptıkları itiraz sonrasında bu hakkı kazandıklarını belirten KESK Dönem Sözcüsü ve ESM Zonguldak Şube Başkanı Tahsin Kumkumoğlu şunları söyledi:

“Bugün sizlerle kamu emekçileri adına Konfederasyonumuz ve Sendikamız ESM’nin yıllarca süren mücadelesinin sonucu kazanılan hukuki bir zaferi paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere kamu emekçileri kaç yıllık hizmetleri olursa olsun, en fazla 30 yıl hizmet üzerinden emekli ikramiyesi alabilmektedir. 30 yılın üzeri için kendilerine herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Özellikle son yıllarda, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki farkın çok artması dolayısıyla, pek çok kamu emekçisi zorunlu olarak 30 yılın üzerinde çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu çalışmanın önemli bir kısmının ikramiye dışında bırakılması ise büyük bir hak kaybına yol açmaktadır. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikamız Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) toplu sözleşme önerisi olarak yıllardır savunduğu bu konuyu emekli olan Şube Başkanımız üzerinden yargıya taşımıştır. Sendikamız ESM’nin hukuk bürosu; Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, 30 yılı aşan hizmetler için emekli ikramiyesi ödenmesini talep etmiş, bu talebin reddi üzerine de, Sendikamız aracılığıyla 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinin 4. fıkrasında yer alan verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz) hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla, iptal davası açmıştır. Anayasaya aykırılık iddiamız, Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından yerinde bulunmuş ve mahkeme yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, 2013 yılı Ekim ayı itibariyle dosyanın esasına geçilmesine karar vermiş olup, 25 Aralık 2014 günü söz konusu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. Böylelikle emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırı ortadan kalkmış ve kamu emekçileri çalıştıkları sürenin tamamı üzerinden emekli ikramiyesi almaya hak kazanmıştır. 30 yıldan fazla çalışmış olup 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi almış olan kamu emekçilerinin de geriye dönük talepte bulunup bulanamayacağına yönelik yoğun sorularla karşılaşmaktayız. Kanaatimizce bu hak, emekli olan kamu emekçilerini de etkileyecek ve onların da 30 yıl üzeri çalışmaları için emekli ikramiyesi alma haklarını doğuracaktır. Sendikamız ESM’nin başvurusu üzerine, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması sonrasında yasanın iptal edilebileceğini anlayan hükümet yetkilileri ve yandaş sendika MEMUR SEN bu durumu kendi lehlerine çevirmek için, bir süre önce bir yasa değişikliğini gündeme getirmişlerdir. Yasanın detayları henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, emekli ikramiyesinde 30 yıl şartı yerine, 30 yıldan fazla hizmetler için kademeli yıl şartının getirileceği, anlaşılmaktadır. Bu göstermelik yasa değişikliğinin bizim talebimizi karşılamaktan çok uzak olduğu gibi, anayasa mahkemesinin iptal kararına da açıkça aykırı olacaktır. KESK ve ESM’nin mücadelesi sonucu verilen Anayasa Mahkemesinin iptal kararı tüm kamu emekçileri bakımından haklı ve önemli bir kazanımdır. Kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumak, yeni haklar kazanmak için fiili ve hukuki mücadele yürüten KESK ve ESM, bu başarının sahibi ve mimarıdır. Kimi basın organlarında yer aldığı gibi, bu davanın MEMUR-SEN ile hiçbir ilgisi yoktur. Hükümet yandaşlığı ve baskı ile kamu emekçilerini üye yapmaya çalışan MEMUR-SEN, kamu emekçilerine yaşattığı hak kayıplarını unutturmak adına, başarımızdan nemalanma uğraşı içindedir. Bu samimiyetten uzak ve gayri ahlaki çabaları sendikal mücadele ilkelerine de aykırı görmekteyiz.Çalışanların ekonomik yükünü artıran vergi oranlarının düşürülmesi, vergi matrahlarının artırılması. Satış sözleşmesiyle oluşan ekonomik kayıplarımızın düzeltilmesi, refah payını da katarak çalışanlara ödenmesi. Çalışanlara aylık olarak ödenen tüm ödemelerin maaşlara yansıtılarak; emekli maaşlarının bunun üzerinden hesaplanarak ödenmesi. Sözleşmeli olarak çalışanların senelik izin haklarının 657 sayılı çalışanlara yapılan uygulanmanın esas alınmasını da içeren, Ekonomik ve demokratik taleplerimizin direne direne kazanma dönemi olacaktır. Tüm kamu emekçileri bilmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de haklarının yegâne koruyucusu ve savunucusu KESK ve KESK’ e bağlı sendikalardır. Kararın tüm kamu emekçilerine hayırlı olmasını diliyor, kamu emekçilerini daha güçlü ve örgütlü bir mücadele için KESK çatısı altında örgütlenmeye çağırıyoruz.”

Yorumlar