banner417
23 Ekim 2014 Perşembe 22:41
14 Okunma
Aym, Sendikalar Kanunu’nun Bazı Hükümlerini İptal Etti
banner416
Anayasa Mahkemesi (AYM), Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun bazı hükümlerini iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. CHP’nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, işverenin ‘fesih dışında’ sendikal özgürlüğü güvence altına alan kanun hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde sendikal tazminata hükmedilmesini öngören düzenlemedeki ‘fesih dışında’ ibaresini iptal etti. Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçinin 4857 sayılı Kanun’un “feshin geçerli sebebe dayandırılması”nı düzenleyen 18. madde hükümleri uyarınca dava açma hakkına sahip olduğuna ilişkin kanun hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu. Ayrıca bankacılık hizmetleri ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamayacağına dair kanun hükmü de Anayasa’ya aykırı bulundu.

AYM, Bakanlar Kurulu’nun arasında genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikteki grev veya lokavtı erteleyebileceğine yönelik kanun hükmünün de bulunduğu diğer hükümlerin iptalini reddetti.

Yorumlar

banner315

banner412

banner411

banner337

banner296

banner64