Yine bir hikaye ile devam edelim. Büyük İskender ve Aristo arasında geçen mektuplaşma hikayesinden bir değerlendirme yapalım istedim.

Bir bakalım bu mektuplaşma da neler konuşulmuş.

Büyük İskender, büyük filozof Aristo’ya bir mektup yazar ve sorar:

"Zaptettiğim topraklardaki insanları tahakkümüm altında tutabilmek için neler yapmalıyım?”

1- Ülkenin ileri gelen insanlarını sürgüne mi göndereyim?

2- Ülkenin ileri gelenlerini hapse mi atayım?

3- Ülkenin ileri gelenlerini kılıçtan mı geçireyim?

Aristo’dan cevap gelir:

1- Sürgünde toplanıp sana karşı başkaldırırlar.
 

2- Hapishaneler militan yuvası olur, kontrolden çıkar.

3- Onlardan sonraki kuşak intikam hırsıyla büyür, tahtını sallar.

Aristo, çözüm olarak şu tavsiyede bulunur:

"İnsanların arasına nifak tohumları ekeceksin. Birbirleriyle savaşınca, hakem olarak kendini kabul ettireceksin. Ama anlaşmaya giden bütün yolları tıkayacaksın!"

İşte böyle bir mektuplaşma, şimdi değerlendirmek sizlerin elinde.

Bir hikâyenin daha sonuna geldik. Bu hikayeyi günümüzde değerlendirecek olursak.

Şimdilerde Büyük İskender kim? Aristo kim?

Ne demiştik bir önce ki yazımızda “Kendiniz Düşünün” şimdi yine düşünelim ve karar verelim.