KMÜ Araştırdı Karaman Sanayi İşletmeleri Ne Kadar Yenilikçi?

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde Yenilikçilik Araştırması

banner491
KMÜ Araştırdı Karaman Sanayi İşletmeleri Ne Kadar Yenilikçi?
banner567
 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Karaman Organize Sanayi Bölgesinde girişimcilik ve inovasyon (yenilikçilik) düzeyinin belirlenmesi” üzerine bilimsel araştırma gerçekleştirildi.
KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif Şahinli, İİBF Arş. Gör. Nazan Şahbaz ve Arş. Gör. Yavuz Çakmak tarafından hazırlanan proje KMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca (BAP) da desteklendi.

Organize Sanayi Bölgesindeki 104 işletmenin 31’i incelendi

Proje kapsamında Karaman Organize Sanayi Bölgesindeki 104 işletmenin 31’i incelendi. Saha araştırması yöntemiyle verilerin toplandığı projede işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolu, ortalama çalışan sayısı, eğitim seviyesi, Ar-Ge ve yenilik stratejisi ile ilgili değerlendirmeleri, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında kullanılan finansal kaynağa ilişkin görüşler ve firmaların yenilik yapmasındaki engeller gibi sorular sorularak anket yapıldı.

İşletmelerin %26’sında Ar-Ge departmanı bulunuyor

Ankete katılan işletmelerin %32.3’ü metal ve makine sektöründe, %32.3’ü gıda sektöründe, %9.7’si plastik sektöründe, %6.5’i ağaç/mobilya sektöründe, diğerleri de cam/çimento, seramik, tarım, inşaat, yalıtım ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

İncelenen işletmelerin %26’sında Ar-Ge departmanı bulunurken, %74’ünde Ar-Ge departmanı yer almıyor.

Son beş yıl içinde işletmelerin %16’sı patent almış, %45’i teknoloji transferi yapmış

Araştırmaya göre son beş yıl içinde işletmelerin %16’sı patent almış, %45’i ise teknoloji transferi gerçekleştirmiş. Ankete katılan işletmelerin %90.3’ü yapılan teknoloji transferi hakkında bilgi vermezken, %3.2’si gıda teknolojisi alanında, %3.2’si makine ekipman alanında ve %3.2’si CNC kesim makinesinde teknoloji transferi gerçekleştirdiğini belirtmiş.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi yeniliklere açık

Çalışmada işletmelerin tamamının sektörde gerçekleştirilen yenilikleri takip ettiği ve işletme yöneticilerinin yeni fikirleri desteklediği tespit edildi.

Araştırmaya göre işletmelerin %74’ü son beş yılda ürün yeniliği yaparken, yine %74’ü süreç yeniliği yapmış. İşletmelerin %58’i ise son beş yılda pazarlama yeniliği ve yine %58’i organizasyonel/idari yenilik gerçekleştirmiş. İşletmelerin %55’i de son beş yılda girişimcilikle ilgili seminer, eğitim ve etkinliğe katıldığını ifade etmiş.

İşletmelerin tamamı gerçekleştirilen yenilik faaliyetlerinin üretim kapasitesinde artışa etkisinin olduğunu belirtirken, %65’i de yenilik faaliyetlerinin maliyetlerde azalışa etkisi olduğunu dile getirmiş.

Ar-Ge ve yenilik hakkındaki algılamalar

Araştırmada devletin yeniliği teşvik için etkin destekler sağladığı fikrine katılanların oranı %74 iken desteklere ulaşmakta zorluk yaşadığını düşünenlerin oranı %61 ve yenilik faaliyetleri için finansman kaynaklarını yeterli bulmayan işletmelerin oranı da %52 olarak gözlemlendi. 

İşletmelerde Ar-Ge ve yenilik destekleri konusunda bilgi eksikliği olduğunu düşünenlerin oranı %58 ve yenilik yönetimi konusunda işletmelerde yeterli bilgi birikimi olduğunu söyleyenlerin oranı %29 olarak tespit edildi.

İşletmelerin %61’i üniversitelerle ilişki kurma konusunda eksikliklerin olduğunu belirtirken %74’ü nitelikli işgücü bulmakta sorun yaşadığını ifade etti. 

“Bölgesel Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği yapılmalı”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif Şahinli,  gayri safi millî harcamalarından en büyük payı Ar-Ge ve inovasyona ayıran ülkelerin küresel rekabette önde olduğunun altını çizerek Karaman Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde Ar-Ge birimlerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu makine, ekipman ve laboratuvar gibi altyapı harcamalarının finansmanı konusunda desteklenmesi gerektiğini belirtti, işletmelere yenilikçilik ve nitelikli eleman istihdamı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesini tavsiye etti.

Yrd. Doç. Dr. Şahinli, kalkınma ajanslarıyla da işbirliğinin önemine dikkat çekerek “Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin envanteri çıkartılarak işletmelerin Ar-Ge ve yenilik alanındaki eksiklikleri ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Bölgenin potansiyelinin tespiti ve doğru stratejilerin oluşturulmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği gereklidir.” şeklinde konuştu.Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2014, 21:44
banner559

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

YORUMLAR
ADNAN_1
ADNAN_1 - 5 yıl Önce

merhaba, sayın araştırmacılar durum tespiti yaptıkları çalışmada bir firmanın yenilikçi olup olmadığını hangi parametrelere göre değerlendirdi? neye göre karar verildi? ayrıca çalışmanın geçerliği ve güvenirliği nasıl sağlandı? içerik analizi mi yapıldı yoksa görüşmeme mi? kişilerin söylediklerinin geçerliği nasıl sağlandı?

teşekkürler.

SIRADAKİ HABER

banner535