banner464

Belediye Meclisinin Yeni Gündemi

BELEDİYE MECLİSİ 7 ARALIK’TA TOPLANACAK

Belediye Meclisinin Yeni Gündemi

BELEDİYE MECLİSİ 7 ARALIK’TA TOPLANACAK

04 Aralık 2012 Salı 10:51
808 Okunma
Belediye Meclisinin Yeni Gündemi
Karaman Belediye Meclisi 07.12.2012 Cuma günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplanacak.
                      Belediye Meclisinin gündemi şöyle :
1.    Belediyemizde boş bulunan S.H.S.’nın 7. derecedeki 1 adet Hemşeri kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile Sözleşmeli Personel ( Hemşire) istihdamı yapılacağından, görev yapacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin unvanı bazında aylık net ücretinin belirlemesi konusu.
2.    2013 yılı için Belediyemizde Mevsimlik ve kampanyalı işlerde çalıştırılmak üzere 66 adet Geçici İşçi için gerekli olan 792 adam / ay vizesi için gerekli iznin alınmasına.
3.    Belediyemiz tarafından hazırlatılan Toplu Taşıma Rehabilitasyon projesi doğrultusunda Toplu Taşıma Ulaşım Planının görüşülmesi konusu.
4- 2013 yılı Hal Esnafının Teminatlarının belirlenmesi konusu.
5- İmar Planında belirlenen Hal yerine Yap-İşlet-Devret Modeli ile yeni Hal yapılması konusu.
6.    Karaman Merkez Hisar Mahallesi, 804 Ada 12 Parsel, 803 Ada 4 Parsel, 802 Ada 12, 13, 14 Parsellerin Belediyeye Ait Olan HisselerininVakıflar Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürlüğü Adına Bedelsiz Devri Konusu.
7.    Karaman Merkez Tahsin Ünal, İmaret ve Hisar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanında Bulunan BelediyemizMülkiyetindeki Taşınmazların 1 TL iz bedeli üzerinden Toplu Konut İdaresine Devrinin Yapılması Konusu.
8.    Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi, 1837 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmaza Düşünülen Hizmet Binası Misafirhane Vb. Tesislerİçin Projeye Göre Emsal Alanı Belirlenmesi Konusu.
9.    Karaman Merkez Hacıcelal Mahallesi, 63 Ada 1 Nolu Parselde İmar Planında Yol Ve Yeşil Alan Olarak İstimlak Edilmemesini Ve PlanDeğişikliğinin Düzeltilerek Yol Ve Yeşil Alandan Çıkarılması Konusu.
10.    Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi, 2227 Ada Da Yer Alan İlköğretim Tesis Alanına Mülkiyeti Karaman Belediyesine Ait Olan 2225 Ada Da Yer Alan Park Alanının Dahil Edilerek Okul Alanının Genişletilmesi Konusu.
11.    Karaman Merkez Siyahser Mahallesi. 672 Ada 12 Nolu Parselin Emsal Değerinin Arttırılması Konusu.
12.    Karaman Merkez Hacıcelal Mahallesi, 3021 Ada 5 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın Büyük Bir Bölümünden Yol Geçtiğinden Bahsedilerek Yolun Kaldırılması Konusu.
13.    Karaman Merkez Sakabaşı Mahallesi, 2972 Ada 10 Nolu Parseldeki Konut Alanının T4 Lejantlı Ticari Alana Dönüştürülmesi Konusu.
14.    Karaman Merkez Hamidiye Mahallesi, 335 Ada 1 Nolu Parsel İmar Planında T1 Lejantlı Ticari Alandan Konut Alanına Dönüştürülmesi Konusu.
15.    Projede Belirtilen Depo Yerinin Sağ Tarafında Yer Alan Uygun Kotlara Alınması ve Depo Yerinin Uygun Olarak Değiştirilmesi Konusu.
16.    Karaman Merkez Sekiçeşme Mahallesi, 518 Ada 25 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın Mevcut Yapıların Hizasına Çekilmesi İçin PlanTadilatı Konusu.
17.    Aktekke Camii ve Kale Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamında hazırlanan Kale Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 1/5000Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Aktekke Camii ve Çevresi 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmarPlan Tadilatlarının Onaylanması Konusu .
18.    I ve II Nolu Gece Kondu Önleme Bölgesinde tip projelerin revize edilmesi konusu.


Son Güncelleme: 05.12.2012 10:05
Yorumlar