banner464

“Dil, Milleti Millet Yapan En Önemli Unsurlardan Biridir”

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şeker mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dil, Milleti Millet Yapan En Önemli Unsurlardan Biridir”

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şeker mesajında şu ifadelere yer verdi:

13 Mayıs 2016 Cuma 10:29
374 Okunma
“Dil, Milleti Millet Yapan En Önemli Unsurlardan Biridir”

“Dil, milleti millet yapan en önemli unsurlardan biridir ve bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir. Milli değerlerimizin korunarak nesilden nesile aktarılmasında en etkili araçlardan biri olan dilimiz hiç şüphesiz, geçmişten devraldığımız en önemli kültürel mirasımızdır. Aynı dili konuşan insanların aynı geçmişe sahip oldukları, aynı kültürü paylaştıkları, aynı alışkanlık ve değerlere sahip oldukları bilinmektedir. Ortak dil ortak kader birliği demektir.
Karamanoğlu Mehmet Bey, 739 yıl önce yayınladığı "Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır" şeklindeki ünlü fermanı ile, kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında ve millet olma bilincinin sağlanmasında dilin önemini vurgulayarak, Türkçenin yeniden devlet dili olmasını ve Anadolu topraklarında köklü bir çınar haline gelmesini sağlamış, Türkçenin Anadolu’da ve yeryüzünde ebediyen yaşamasında öncü olmuştur.
İnsanlar arasında en önemli iletişim aracı olan dil, aynı zamanda, millet olmanın da temel unsurudur. Diline sahip çıkmayan ve dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkûmdurlar. Dilimiz kimliğimizdir, kimliğimiz de Türkçedir. Karamanoğlu Mehmet Bey meşhur dil fermanı ile milletimizin birlik ve beraberliğini sağlama yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Milletimizin sonsuza kadar yaşaması ve yaşatılması için Karamanoğlu Mehmet beyin ve aziz ecdadımızın bizlere miras bıraktığı dilimize, kültürümüze tüm değerlerimize sahip çıkmalıyız.
Türk diline büyük hizmetlerde bulunmuş Karamanoğlu Mehmet beyi, tüm ecdadımızı, dilimizi yüksek kültürümüzün nişanesi kılan Yunus Emre ve onun gibi birçok gönül erini, şairlerimizi, yazarlarımızı, mütefekkirlerimizi ve bütün edebi şahsiyetleri minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.
Yunus Emre, Türkçemizin konuşma dilinden ve halk şiirinden yazı diline doğru uzanan gelişmesinde verdiği hizmet bakımından ve dilimizin Anadolu’da müstakil bir yazı dili olarak kuruluşunda en büyük görevi yüklenmiş Türkçeyi kullanmadaki gücü ve dehası ile kendinden sonraki pek çok Anadolu şairine de ışık tutmuştur. Anadolu Türkçesi Yunus’un elinde yüksek bir edebi ve felsefi anlatım gücü kazanmıştır.
Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi gönül erlerimizin barış, dostluk, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel mesajlarını tüm insanlığa ulaştırdıkları güzel ve kadim Türkçemizi korumak, yaşatmak ve geliştirmek her yaştan vatandaşımızın günlük hayatta kullanmasını ve tercih etmesini özendirmek kısacası dilimize sahip çıkmak millet olarak hepimizin ortak görevimizdir.
Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri vesilesi ile güzel Türkçemizin gelişmesine ve doğru kullanımına katkısı olan bütün kişi ve kuruluşlara şükranlarımı sunar, tüm Karamanlı hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Yorumlar