banner464

Fındık; Gençlerin 4 Milyar Lira Borcu Silindi

Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürü Serdar Fındık, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Fındık; Gençlerin 4 Milyar Lira Borcu Silindi

Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürü Serdar Fındık, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

18 Mayıs 2016 Çarşamba 15:48
903 Okunma
Fındık; Gençlerin 4 Milyar Lira Borcu Silindi

Fındık, SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, 2009 yılından bu yana her yılın 16 Mayıs’ı kapsayan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaya başladığını söyledi. Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürü Serdar Fındık bu haftada; Kurum içinde ve dışında paydaşlarımızın da katılımı sağlanarak sosyal ve kültürel alanda çeşitli etkinlikler düzenlenmek suretiyle bir hafta boyunca sürekli gündem oluşturularak, kamuoyunda sigortalı istihdamı teşvik edilerek, sosyal güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yapıldığını aktaran Fındık, “Sosyal Güvenlik Haftası her geçen yıl genişleyen bir faaliyet ve algı kapsamı ile toplum nezdinde etkisini artırmaktadır. Bu hafta vesilesiyle toplumsal bir bilinçlenme sağlayarak, hepimizin yarınlarına çok önemli bir yatırım yapmış olacağız” dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri ile kurumsal yapıyı güçlendirmeyi, toplumun her kesiminde kabul gören sosyal güvenlik bilincini oluşturmayı ve vatandaşlarımızı doğrudan bilgilendirerek bir toplumsal aidiyet oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Fındık, “Haftayı bir fırsat bilip, Kurum olarak kat ettiğimiz mesafeleri kamuoyuna duyurma gayretindeyiz. Ayrıca vatandaşlarımız herhangi bir aracıya, iş takipçisine yada komisyoncuya gerek kalmadan, Kurumumuzdan alacakları hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bunları hatırlattıktan sonra Kurumumuzun, tek çatı altında birleştirilmesinin 10 uncu yılında olduğumuzu da duyurmuş olalım” diye konuştu.

Fındık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kurum olarak, Sosyal Güvelik Haftası etkinliklerimiz boyunca, vatandaşlarımızla, Sosyal Güvenlik Kurumunun 10 yılını, bu 10 yılda yapılan iyileştirmeleri, reformları ve yeni projelerimizi konuşacağız. Aynı zamanda, Sosyal Güvenlik bilincinin ilköğretimden başlayarak tüm toplumda oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız ve bu konuda elde ettiğimiz sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kurumuzun tüm faaliyetleri, son dönemde hizmet verdiklerimiz ve hizmet aldığımız kesimlere yönelik yaptığımız iyileştirmeler ve yeni dönemde de yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgilendirmek istiyoruz. 1 Kasım seçimlerinin ardından 64.Hükümet eylem planında yer alan hususlar ve sürecin devamında yapılan tespitler ışığında vatandaşlarımız lehine bir çok iyileştirme yapılmıştır. Çalışmalarımız, kurumuzun hizmet kalitesini artırma gayreti içerisinde, vatandaşlarımızın hizmete daha kolay erişmesine yönelik, imkanlar sağlama mücadelesi şeklinde devam etmektedir. Vatandaşlarımızca cevaplanan memnuniyet anketlerinde Çalışma Bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarına artan güven ve memnuniyet oranları bu hizmeti yerine getirmede ki gayretimizin somut meyveleridir. Kurumumuz adına son dönemde; gençlerimizi, öğrencilerimizi, hanımlarımızı, özellikle çalışma hayatındaki hanımlarımızı, emeklilerimizi ve tüm sigortalılarımızı doğrudan ilgilendiren çok değerli iyileştirmeler yapıldı.

Sigortacılık hizmetleri, geri ödemeler, özellikle sağlık hizmetleri finansmanı noktasında yaptığımız hizmetleri azımsanamayacak büyüklüktedir. Sadece çalışanlarımıza değil, işverenlerimizin de sosyal güvenlik yönünden memnuniyetlerini sağladık. İşverenlerimiz, işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların işlemlerini elektronik olarak e-bildirge üzerinden gerçekleştirmektedirler. Daha önce işverenlerimiz bu sistemde kullandıkları şifreleri temin etmek için şahsen veya vekilleri ile kurumumuza müracaat etmek durumundayken, yapılan düzenleme ile şifre teminini de elektronik olarak bulundukları yerden yapabileceklerdir. Böylece işverenlerimiz ve sigortalılarımızın işlemlerinde muhtemel gecikmelerin ve şifre teminindeki zaman ve sermaye kayıplarının önüne geçilmiştir. Ayrıca sektörlerine ve bölgelerine göre uygulanan teşviklerle, işverenlerimize adeta omuz verilmiştir. Kurumsal hizmetlerimizde, özellikle memurlarımızın emeklilik işlemlerinde kullandığımız programlar yenilenerek emeklilik işlemleri ve diğer hizmetlerin daha hızlı yapılması sağlanmıştır. Bayan memurlarımıza yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Doğum izinlerinin bitiminden sonra çocukları ilköğretime başlayana kadar bayan memurlarımız yarı zamanlı çalışabileceklerdir. Böylece bayan memurlarımız çalışma hayatına devam ettikleri gibi annelik görevlerini de yerine getirme imkanı bulacaklar. Ayrıca, doğum yapan veya evlat edinen sigortalı bayanlarımızı da yarım çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir. Sigortalımız burada 15 gün çalışmakta, 15 günlük ücret almakta ve işvereni de sadece 15 günlük prim yatırmaktadır. Sigortalımızın doğum yada evlat edinme nedeniyle eksik kalan 15 günlük ücreti ve primi Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu özel uygulama ile annemiz 15 gün çalıştığı halde 1 aylık maaş almakta ve 1 aylık primi karşılanmaktadır. 10 günden az çalışma süreleri iş kazası ve meslek hastalığı yönünde teminat altına alınamıyorken, yapılan iyileştirme ile 10 günden az çalışanlar da iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sosyal güvenceye kavuşturulmuştur. Uygulama ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan kadınlarımızın da sorunları çözülmüştür. Özellikle ev hizmetlerinde çalışan ve işin tabiatı gereği 10 günden az hizmeti bulunan sigortalılarımız için gerekli elektronik uygulamalar açılarak her bir hizmet günlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Ev hizmetlerinde, 10 günden fazla ve sürekli hizmet verilen yerler için, işverenlerimize özel iyileştirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla işyeri ve sigortalı tesciline ilişkin belgeler bir kez düzenlendiğinde her ay otomatik olarak yemlenmektedir. Kadınlarımıza üç defaya mahsus olmak üzere doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Böylece aile hayatının sürekliliği sağlanmış ve çalışma hayatına olumsuz etkilerinin önüne geçilmiştir.

Eskiden Lisede öğrenim gören öğrenim gören öğrencilerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz liseden 18 yaşında mezun olsa 20 yaşına kadar, 17 yaşında mezun olsa 19 yaşına kadar devlet güvencesinde sosyal güvenceli olacaktır. Aynı şekilde Üniversitede öğrenim gören öğrenim gören öğrencilerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 25 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan iyileştirici düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz üniversiteden 23 yaşında mezun olsa 25 yaşına kadar, 22 yaşında mezun olsa 24 yaşına kadar devlet güvencesinde sosyal güvenceli olacaktır. Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla da sınırlı kalmadı, tüm gençlerimizin 25 yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının tamamını siliyoruz. Yönetmelik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 3,5 milyon gencimizin, yaklaşık 4 milyar lira (TL) borcunu tamamen siliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, özellikle bir Sosyal Güvenlik Haftasında, geleceğimizin teminatı gençlerimize müjdeler vermekten son derece memnunuz. Gençlerimizin istihdamı ve çalışma hayatına katkıları başta olmak üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Kendilerine sık sık müjdeler vereceğimizden emin olsunlar.

Yaşlılık ve emeklilik aylığı almakta iken 4/b (Bağ-Kur) kapsamında faaliyette bulunan sigortalılarımızın aylıklarından kesilen %10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi uygulamasına 2016 yılı mart ayı itibarıyla son verilmiştir. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamında aylıklarını 3 aylık dönemlerde alanların aylıklarından yersiz olarak kesilen SGDP tutarları, sigortalıların taleplerine gerek bulunmaksızın hesaplarına yatırılacaktır. Tüm işçi ve Bağ-Kur Emeklilerinin aylıklarına 100 TL seyyanen zam yapılmıştır. Böylece emeklilerimizin maaşında %10’luk bir artış daha gerçekleşmiştir. Emeklilerimize istekleri halinde aylıklarını ayaklarına kadar götürerek konutlarında ödüyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 10.000 emeklimizin maaşını konutunda ödedik. Yine istemeleri durumunda emeklilerimiz, üç aylık maaşlarını peşin olarak alabiliyorlar. Bayramlarda da emeklilerimizin maaşını bayram ihtiyaçlarını giderebilecek bir zamanlama ile ödeyerek, bayram sevincini vaktinde yaşamalarını sağlıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Sosyal Güvenlik haftasına, ülkemizin neredeyse %100’ünü kapsayan bir Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile girmiş olmakla gurur duyuyoruz. Kapsam ve derinlik bakımından, herhangi bir sağlık sigorta paketi ile karşılaştırılması mümkün bile olamayacak kadar geniş olan Kurumumuz hizmetleri birçok Avrupa ülkesinde verilen hizmetlerden daha kalitelidir. 10 uncu yılını dolduran Kurumumuz, önümüzdeki yıllara, daha kaliteli, gelişen teknoloji ile yarışan bir sağlık hizmeti finansman paketi ve daha etkin bir sigortacılık hizmeti ile girecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu artık nereden nereye geldiği tartışmalarını bir kenara bırakmış ve reformlara odaklanmıştır. Kat ettiğimiz mesafelerle övünmek yerine bu husustaki takdiri vatandaşlarımıza bırakan bir yönetim anlayışı ile hep daha iyisini sağlamanın gayretinde olacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun göreve başlamaları ile birlikte Kurumumuz çalışmaları yeni bir ivme kazandı. Reforma şartlanmış, eğitim ve tanıtımı parola edinmiş bir yönetim biçimi, tüm çalışanlarımıza bir motivasyon olarak yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirlik tartışmaları, yerini Avrupa ülkeleri ile hizmet yarışına bıraktı. Sayın Bakanımızın vatandaş merkezli çalışma talimatlarını hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Tüm iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanarak, hizmetin gereğini modern bir zemine taşıyoruz.

Kurumumuz dijital platformda ve sosyal ağlar da son derece aktif bir hizmet sürdürmektedir. Web sayfamızda güncel gelişmeler anlık olarak verilmekte, hizmete ilişkin duyuruların yanı sıra tescil ve prim bilgileri, sigortalılık bilgileri, emeklilik hizmetlerine ilişkin bir çok uygulama sunulmaktadır. Sigortalılarımız ve işverenlerimiz, işlemlerinin çoğunu internet ortamında gerçekleştirebilmektedir. Twitter’da Facebook’ta, Youtube’da hizmetlerimiz aynı kalite de sürdürülmektedir. Sigortalılarımız tüm sorunları için ve kurumumuzun diğer uygulamaları ve mevzuatı hakkında tüm internet arama motorlarından arama yaptıklarında en doğru ve yeterli cevapları SGK TV çekimlerine ulaşabilmektedirler. Özellikle, reformcu karakteri ile Kurumumuza ve Bakanlığımıza yeni bir soluk kazandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın imzası ile yapacağımız iyileştirmeler yarının Sosyal Güvence Modelinin temellerini oluşturacaktır. Sosyal Güvenlikte ikinci faz çalışmaları ile çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Haftalarımızda müjdeler vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve bu emaneti beraberce taşıdığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
 

Yorumlar