Yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu meydanlarda; emeğini, ekmeğini,  alın terini korumak ve hakkını almak için  mücadele eden kamu görevlisi ve işçi kardeşlerimiz oldu… Bu meydanlarda; atanmak için,  iş bulmak için,  eş tayini hakkından faydalanmak için, kadroya geçmek için, ek göstergelerini artırmak için  mücadele eden kardeşlerimiz oldu… Bugün bu meydanda emekliler olarak,  emekli aylıklarımızı artırmak,  adaletsizliği haykırmak,  huzursuzluğumuzu dile getirmek için buradayız… Kısacası,  hayatımızın her anında ve alanında mücadele etmek zorundayız. Çalışırken verdiğiniz mücadele  emeklilikte görülmüyorsa, sesimizi duyurmak,  sözümüzü yükseltmek mecburiyetindeyiz.  

Çalışma hayatındaki sorunların çözümü için mücadele verirken,  şimdi de emeklilik döneminde yaşadığımız sorunların çözümü için  mücadele vermek zorundayız.  Çünkü emekli aylıklarımız;  kiraya yetmiyor,  mutfak masraflarımızı karşılamıyor, bakkal market fiyatlarına yetişemiyor, doğalgaz, elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor… Mevcut aylıklarımızla;  ay sonunu nasıl getireceğiz sorusuyla günlerimizi geçiriyoruz.

Emekli olunca rahat bir hayat yaşarız ümidiyle;  çalıştık, çabaladık, devletimize prim ödedik,  milletimize hizmet ettik,  ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağladık.  Bugün geldiğimiz noktada, içinde bulunduğumuz sistem;  emeklileri devlete yük ve maliyet olarak gösteriyor.

Bu bakış açısı,  sosyal devlet ilkesiyle de  Büyük ve Güçlü Türkiye profiliyle de uyuşmuyor.  Hayatımızın geri kalan kısmını;  insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek,  kaygısız ve mutlu geçirmek bizlerin en doğal hakkıdır. 

2 gün önce 2024 yılı için  asgari ücrete %49’a yakın artış yapılarak  17 Bin 2 ₺ olarak belirlendi.  Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte  kamu görevlisi ve emeklilerinin de alacağı  artış oranı belli olacak.  Emekli kardeşlerimiz adına bir hususu açıkça ifade etmek istiyorum.  Emekli aylıklarımız düzeltilmezse, kamu görevlilerine yapılan 8.077 ₺ iyileştirme emekli aylıklarına yansıtılmazsa, emekli aylığı ve görev aylığı arasındaki büyük uçurum kapatılmazsa, asgari ücretin bile altındaki emekli aylıklarıyla 2024 yılına değil, ancak 2021 yılına girebiliriz.  Bu durumun özeti şudur:  emekliler 3 yıl geriden geliyor,  aldıkları maaş 3 yıl önceki ekonomik koşulları ancak karşılıyor. Özellikle kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan  8.077₺ ilave ödeme,  çalışma hayatını da sosyal hayatı da bir bütün olarak temelden sarstı. Çalışan kamu görevlileri de  en az emekliler kadar tedirgin ve  bu çifte standarttan endişelidir.  Kamu görevlileri, emekli olduğunda  %50’den fazla maaşlarının düşeceğini bildiği için  emekli olmamakta, emeklilik hayali bile kurmamaktadır. Burada sadece emekliler için bulunmuyoruz.  Yarın emekli olacak tüm adaylar, Bugünden sorunu görmeli ve bizlere destek vermelidir.  Bu sorun emeklilerin değil, emekli olacak herkesin sorunudur.  Kıymetli Basın Mensupları;

Emekli aylıkları,  bir ülkenin standartlarını,  değerlerini ve  adalet terazisini belirleyen en somut veridir. Gelişmiş ülkeler emeklilerini,  el üstünde tutup,  haklarını artırmak,  hayat standartlarını yükseltmek için düzenleme yapmaktadır. Emeklilerin cebindeki parayı azaltmak, Küçük hesaplarla büyük maliyetler üretmek, Devlet anlayışımızla uyuşmamaktadır.  Sadece emekliler ve sabit gelirlileri kapsayan;  mali disiplin ve sıkılaşma politikaları, bütçe tasarrufu ve tedbirler, gelir azaltıcı gider artırıcı uygulamalar, Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonumuzla uyuşmamaktadır.

Biz devletimizin;  büyüklüğünü, gücünü,  kapasitesini biliyoruz. Türkiye; ülkesi için emek verenlere küçük hesaplar yapmayacak kadar büyük, vatandaşlarına, çalışanlarına, emeklilerine hakkını tam anlamıyla verecek kadar güçlü bir ülkedir.

Biz,  adil olmayanı, ayrıcalıklı olanı ya da  hakkımızdan fazlasını istemiyoruz.

Devletimizin, insanı önceleyen ve önemseyen bakış açısıyla; birçok uygulamayı hayata geçirdiğini,  her bir sözünü fiiliyata döktüğünü, mazlumun, mağdurun yanında,  adaletsizliğin karşısında olduğunu biliyoruz.  Devletimizden beklentimiz; Uygulamadaki eksiklikleri gidermesi, Emeklilerin geçim derdini ortadan kaldırması,  Emeklilerin haklı mücadelesini görmesi, Emeklilerin sesini duyması ve Toplumsal maliyete zemin oluşturmamasıdır.

Bu sebeple,  kamu görevlisi emeklileri başta olmak üzere emeklilerin; aylıklarının artırılması,  ilave ödemenin emeklilere yansıtılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması ve  örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması  talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz.”