"Gençlerin Güçlendirilmesi Yoluyla Yeni Girişimciler, Girişimcilik Ekosisteminde (New Entrepreneurs in Entrepreneurship Ecosystem Through empowerment of young people, N.E.E.T)" isimli gençlik projesi, "Ne Eğitimde, Ne İstihdamda (NEET)" kapsamındaki gençleri çeşitli atölye çalışmaları, eğitimler ve simülasyonlar gibi faaliyetlerle güçlendirerek, girişimcilik becerilerini artırmayı ve bu sayede gençleri girişimcilik ekosistemine dahil etmeyi amaçlıyor. Proje aynı zamanda interaktif çalışmalarla gençlere girişimciliğin temel kavramlarını öğretme, girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirme, gençleri girişimciliğe teşvik etme ve gençler arasında girişimcilik kültürü oluşturmayı hedefliyor.

"KARAMAN'DA GENÇ GİRİŞİMCİLERE YOL GÖSTEREN ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ"

Proje kapsamında gençler 10 günlük bir programa dahil olacak ve gençler girişimcilik ile ilgili temel konuları ele alarak uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşayacaklar. Genç girişimcilerin karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek üzere bir atölye çalışması düzenlenecek, yerel, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik inovatif çözümler masaya yatırılacak. Atölye çalışmasında genç girişimcilerin iş dünyasında karşılaştıkları sorunlar detaylı bir şekilde ele alınarak bu sorunlara karşı çözüm önerileri bir araya getirilecek. Bu etkileşimli süreç, gençlerin farklı kültürlerden gelen bakış açılarıyla zenginleşen bir sonuca ulaşacak. Çalışmaların ardından ortaya çıkacak olan çözüm önerileri, ilgili mercilere sunularak yerelde genç girişimcilerin çalışmalarını kolaylaştırmak adına yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlayacak.

"GENÇ GİRİŞİMCİLER, KARAMAN'DA İŞ DÜNYASI, KAMU KURUMLARI VE KÜLTÜRLE BULUŞACAK"

Proje gençleri Karaman’da yıllardır hem ekonomik hem de kalkınma üzerinde önemli etkisi olan, öncü bir sanayi firması ziyaret edilerek yerel iş dünyasıyla iç içe bir deneyim yaşayacaklar ve iş dünyası hakkında değerli bilgiler elde edecekler. Gençler ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek, bu sayede yerel yönetim ve kurumlarla etkileşimde bulunma ve yerel fırsatlar konusunda bilgi edinme fırsatı yakalayacaklar. Projenin bir diğer önemli ayağında, düzenlenecek olan kültür gezisiyle farklı kültürlerden gelen gençler, Karaman’ın zengin kültürünü, tarihini ve önemli mekanlarını tanıma şansı bulacaklar.