Kulüpten yapılan açıklamada, “Projelere 36 kadın, 32 erkek olmak üzere toplamda 68 kişi katılım gösterdi. Katılımcıların 49 tanesi 18-30 yaş arası gençlerden oluşurken, 30 yaş üzeri 19 gençlik çalışanı, öğretmen, akademisyen, eğitmen, uzman bu projelere katılım sağladı. Projeler kapsamında katılımcıların yeme-içme, konaklama, yolculuk ve vize masrafları proje bütçesinden karşılandı. Projeler, AB tarafından desteklenen Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, gençlik değişimleri, eğitim kursu ve gönüllülük projeleri kapsamında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen projeler, katılımcıların çeşitli kazanımlar elde etmesinin yanı sıra, Karaman ilinin ve kültürel değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına büyük katkı sağladı.
Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluşlara uluslararası işbirliği ile tecrübe kazanma ve kapasitelerini güçlendirme, ortaklık ağlarını geliştirip güçlendirme, yüksek kalitede yenilikçi çıktılar/ürünler üretme imkânı sağlar. Bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilen projeler yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinin, aktarılmasının ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa düzeyinde işbirliğini, akran öğrenimini ve deneyim alışverişini teşvik eden ortak girişimlerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Gençlik Değişimi projeleri gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine, sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına, özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine, dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımaktadır.
Eğitim Kursu projeleri ise gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini ve Gençlik Çalışmalarının kalitesinin gelişimini Informal Eğitim ve Non-formal Eğitim yoluyla; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki hareketlilikler aracılığıyla destekler. 
Gönüllülük projelerinde ise gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkan tanımaktadır” denildi.