Karaman’daki Öğretmenlerden Zekâ Oyunları Eğitimleri Kursu’na Büyük İlgi Foto Galeri: Karaman’daki Öğretmenlerden Zekâ Oyunları Eğitimleri Kursu’na Büyük İlgi

Aksaray ilinde gerçekleşen eğitici eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler Cihat Kara, Enes Güney ve Seher Ceylan, Karaman genelinde zekâ oyunları öğretmen eğitimlerine liderlik ediyorlar. Projenin ikinci aşaması olan Zekâ Oyunları 1 Kursu, Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokulunda 100 öğretmenin katılımıyla devam ediyor.

Zekâ Oyunları 1 eğitimlerinin ardından öğretmenler, Zekâ Oyunları 2 Kursu’nu tamamlayarak kendi okullarında öğrencilere zekâ oyunları eğitimleri vermeye başlayacaklar. Bu eğitimler, öğrencilere akıl yürütme, sözel beceriler, hafıza, sayısal yetenekler, mantık, geometri, dikkat ve strateji gibi alanlarda geniş bir gelişim fırsatı sunacak.

Öğrenciler, öğretmenleri tarafından düzenlenen zekâ oyunları eğitimleri sayesinde sebep-sonuç ilişkileri kurma, farklı çözüm yolları arama, disiplinler arası ilişkiler kurma gibi beceriler kazanacaklar. Zekâ Oyunları Eğitimi, öğrencilerin problemleri algılama, değerlendirme, hızlı ve doğru karar verme, sistemli düşünce yapısı geliştirme gibi yeteneklerini artırarak, problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu oyunlar aracılığıyla öğrencilere alternatif çözüm yolları ve stratejiler oluşturma becerisi kazandırılarak, onları geleceğe daha iyi hazırlamayı amaçlayan zekâ oyunları, öğrencilere bireysel ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini keşfetme, özgüvenlerini artırma ve başarı için disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanma fırsatı sunuyor. Projenin devamında Karaman’daki tüm öğretmenlere zekâ oyunları eğitimleri verilmesi planlanıyor, bu sayede öğrencilerin eğitim hayatlarına değer katmaya devam edilecek.