KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Yakup Ulusu’nun yürütücülüğünde hazırlanan  ‘Bilirubin ve Glutamat Analitlerini Tespit Edebilen Hidrojel Tabanlı Dual Algılama Platformunun Geliştirilmesi’ projesi ile özellikle prematüre doğan bebeklerde gelişen hiperbilirubinemi (yeni doğan sarığı) durumunun teşhisi ve izlenmesi için tek aşamada iki farklı analiz gerçekleştirilerek serumdaki bilirubin seviyeleri ve karaciğer enzimlerindeki artış miktarları belirlenecek.

Doç. Dr. Ulusu, “Hiperbilirubinemi, yenidoğan bebeklerin yaklaşık yüzde 60'ında görülürken, prematürite durumlarında bu oran yüzde 80'e kadar çıkabilir. Bu nedenle yeni doğan bebeklerin serum bilirubin seviyelerinin titizlikle izlenmesi gereklidir. Ayrıca, hiperbilirubinemi durumunda karaciğer enzimlerinde (AST ve ALT) artış görülür. Bu enzimlerin aktivitelerindeki değişikliklerin izlenmesi de yenidoğan sarılığının teşhisinde son derece önemlidir. Bu proje ile sıcaklık duyarlı bir hidrojel kullanılarak bilirubin tespiti ve karaciğer enzimlerinin aktiviteleri tek bir analiz ile belirlenmiş olacaktır.” dedi. 

İKİ FARKLI KÜTLE-ÇEKİM ALANININ ÜÇÜNCÜ BİR CİSİM ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU GELGİT ETKİLERİ İNCELENECEK

TÜBİTAK 1001’ kapsamında kabul edilen diğer bir proje ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Altaş’ın ‘Genel Görelilikte İki Pertürbe Edici Alanın Oluşturduğu Gelgit Etkileri’ konulu projesi oldu.

Projede iki farklı kütle-çekim alanının üçüncü bir cisim üzerinde oluşturduğu gelgit etkilerinin incelenmesinin hedeflendiğini belirten Doç. Dr. Altaş “Gelgit etkileri, Love sayıları olarak adlandırılan boyutsuz sayılar ile ilişkilendirilir ve bu sayıların gravitasyon dalgası dedektörleri ile tespit edilebileceği gösterilmiştir. Üç cismin oluşturduğu sistemlerde gelgit etkilerinin çalışılması gerçek fiziksel problemlere uygun bir yaklaşımdır.” dedi.

REKTÖR GAVGALI’DAN TEBRİK

TÜBİTAK tarafından projeleri desteklenmeye değer bulunan Doç Dr. Yakup Ulusu ile Doç. Dr. Emel Altaş, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Gavgalı, “TÜBİTAK-ARDEB 2023 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarının açıklanmasının ardından projeleri destek almaya hak kazanan her iki akademisyenimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.