Zengen köyündeki mera alanının daha önce çiftçilerin atadan kalma ve miras yoluyla kendilerine geçen arazi gibi algılaması sebebiyle köydeki mera alanları sürülmüş, işlenmiş ve işgal edilmişti. Bunun üzerine devreye giren müdürlük ekipleri merayı işgalden kurtararak buraya kaliteli kültür mera tohumlarını ekti.
Her hayvan günlük olarak canlı ağırlığının %10'u kadar kaba yeme ihtiyaç duyar. Hayvanların ihtiyaç duyduğu bu kaba yem miktarının en kolay ve en ucuz temin edilebileceği yerler meralardır. Merada yetişen hayvanların et ve süt kalitesi yüksektir.
Mera alanları gerek hayvan besleme açısından ve gerekse doğal bir denge unsuru olmaları açısından büyük öneme sahiptirler.
Diğer yandan meralar su kaynakları ve canlı çeşitliliğinin korunmasında, erozyonun önlenmesinde arıcılık ve bal üretiminde önemli bir fonksiyona sahiptir.