Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve bu zorunluluğa uymayanlar cezai işlemlerle karşılaşabilirler.

2023 yılında yapılan genel seçimlerde oy kullanmama cezası 300 lira olarak belirlenmiştir. Bu ceza, oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderilerek, Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ancak, bazı durumlarda oy kullanma hakkı bulunmayabilir. Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamazlar.

Seçimlerde oy kullanma zorunluluğu, demokratik bir hak olan oy kullanma özgürlüğünü teşvik etmek ve demokratik sürecin güçlenmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Bu çerçevede, tüm vatandaşların seçim süreçlerine aktif olarak katılımı önem arz etmektedir.