banner464

Ünver; “93. Kuruluş Yıldönümümüz Kutlu Olsun”

Karaman'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Ünver; “93. Kuruluş Yıldönümümüz Kutlu Olsun”

Karaman'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

09 Eylül 2016 Cuma 12:42
182 Okunma
Ünver; “93. Kuruluş Yıldönümümüz Kutlu Olsun”

Anıt Parkta düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasının ardından CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver günün anlam ve önemi hakkın konuşma yaptı.

Ünver, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 93. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu;

“Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen ve yürüten “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin devamıdır. Başlangıçta “Halk Fırkası” olan partimizin adı, 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında da “Cumhuriyet Halk Partisi” olarak değiştirilmiştir.

Bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Milli Mücadeleyi yürütmek, tüm toplumsal kesimleri temsil etmek ve ulusal birliği sağlamak amacıyla oluşturularak yurdun kurtarılmasını sağlayan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluşu, Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir.

Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı henüz bitmeden, Ülkenin geri kalmışlığını ve çöküş tehlikesini ortadan kaldırmak, çağdaş ve ileri bir toplum yaratmak amacıyla devrimler yapmayı planlıyordu. Bu amaçlara ulaşmak ise ancak gücünü halktan alan ve belirli bir program dahilinde, bu amaçları gerçekleştirmeye odaklanmış bir siyasal parti ile mümkün olabilirdi. Bu düşünceyle “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”, “Halk Fırkası”na dönüştürülmüş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa, 9 Eylül 1923’te İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, “Halk Fırkası”nın kuruluşunu bildirmiştir.

12 Eylül 1980 darbesi ile demokratik siyasi hayat, kesintiye uğramış ve Askeri Cunta tarafından, diğer siyasi partilerle birlikte, Atatürk’ün mirası CHP de kapatılmıştır.

1992 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle 12 Eylül sonrasında kapatılan siyasal partilerin yeniden açılabilmeleri önündeki engeller ortadan kaldırılınca, CHP, 9 Eylül 1923’teki ilk açılışından 69 yıl sonra, 9 Eylül 1992’de yeniden açılmıştır.
CHP’nin yeniden açılması, Türk solunun CHP çatısı altında yeniden toparlanması, Türkiye’deki sol birikimin yeniden yapılanması ve yenilenmesi açısından önemli bir fırsat sağlamıştır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de CHP, laik, demokratik ve modern Türkiye’nin sarsılmaz destekleyicisi ve koruyucu partisi olma niteliğini kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel mirasıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden 6 ilkenin yanı sıra, zaman içinde, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen CHP, bu çerçevede Uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdüren Sosyalist Enternasyonale de katılım sağlamıştır. Çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan “özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği ile demokratikleşme” kavramları, içinde bulunduğumuz dönemde, CHP’nin Türkiye’de kurumsallaştırmaya çalıştığı ve Programlarında önemle vurguladığı başlıca ilkeler arasında yer almaktadır.

CHP Tarihi demek, Türkiye tarihi demektir. Dünyada hiçbir partide olmayan “devlet kuran parti” olma özelliği, partimize nasip olmuştur. Bu durumun avantajları olduğu gibi dezavantajları da yaşanmıştır. Ancak CHP, devrimci ve modern yapısı ile bu zorlukları bir bir aşarak bugünlere, güçlü bir şekilde gelmeyi başarabilmiştir.

Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde de yine en önemli görev partimize, CHP’ye düşmektedir. Edirne’den Hakkari’ye, Kars’tan Aydın’a, Sinop’tan Hatay’a kadar ülkenin her bir köşesinde din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin milli birlik ve beraberliğin teminatı, CHP’dir.

Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yaşananlar, bu gerçeği bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Bu dönemde CHP’nin temsilcisi ve günümüze taşıyıcısı olduğu Cumhuriyetin kurucu değerlerinden uzaklaşmanın ortaya çıkardığı neticeler, herkes tarafından görülmüştür; görülmelidir. Devletin siyasi mülahazalarla yapılacak günübirlik düzenlemelerle değil, Cumhuriyetin kurucu değerlerine yeniden dönmek ve kazanımlarını korumak suretiyle yeniden yapılandırılması; yeniden laik, demokratik, tam bağımsız, sosyal hukuk devleti yapısı ve Atatürk Cumhuriyeti kimliğine kavuşturulması gerekmektedir. Bu, hain darbe girişimi sonrasında çokça söylenen ama mutlaka uyulması gereken kurtuluş reçetesidir. 40 yıldır, 50 yıldır devlet içerisinde kutsal dinimizi de istismar ederek örgütlenen bu terör örgütünün, nihai hedefinin Atatürk Cumhuriyeti ve bağımsızlığımız olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. FETÖ terör örgütünün yıllardan beri sürdürdüğü faaliyetlere bakıldığında; nihai hedefine ulaşmak adına çeşitli ittifaklar sağlayarak, kendisine engel olarak gördüğü laik, demokratik, tam bağımsız, sosyal hukuk devletine inanan Atatürkçüleri devlet kadrolarından, kışladan, yargıdan, emniyetten, milli eğitimden uzaklaştırmayı öncelikli hedef olarak belirlediği görülecektir. Terör örgütünün, son 10-15 yılda ise elde ettiği zemin sayesinde devlet kadrolarına yerleştirdiği mensupları eliyle gerek kumpas davaları kurgulayarak gerekse de Atatürkçü kadrolara itibar suikastları düzenleyerek gerekse de devlet içindeki pozisyonunun sağladığı avantajı kullanarak her türlü hukuksuzluğun altına imza attığı ve öncelikli hedefine büyük ölçüde ulaştığı da herkesin bildiği ya da bilmesi gereken bir vakıadır. O nedenle bugün karşılaştığımız sorun kişisel olmadığı gibi, bir siyasi partiye yönelik de değildir. Devletin, Cumhuriyetin ve Ulusun beka sorunudur. Sorun bu yönüyle kavranıp, çözüm de, bu kavrayışa göre hayata geçirilmelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden beri sahip olduğu ve kendisine Ulu Önder Atatürk’ten miras kalan ilkeler çerçevesinde, emperyalizme taşeronluk yapan darbeci teröre karşı da bölücü teröre karşı da Devletin, Cumhuriyetin ve Ulusun bekası için üzerine düşen tüm sorumlulukları cesurca yerine getirmektedir, getirmeye de devam edecektir.

Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk’ün bir vecizesini hatırlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum:

Ulu Önder;

“Benim iki büyük eserim vardır: Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir.” demiştir.

Biz de kendisini şükranla anarak, hep birlikte söz veriyoruz: “Ulu Atam; biz ve bizden sonraki nesiller yaşadıkça, senin iki büyük eserine, hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de Cumhuriyetin zaptedilemeyen kalesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkacağız, ilelebet yaşatacağız.”

“Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi…” 93. Kuruluş Yıldönümümüz Kutlu Olsun.”

Yorumlar