banner464

Ünver; “Karaman’ı Sahiplendikleri İçin Teşekkür Ediyorum”

CHP’li 27 Milletvekili, Karaman’ın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verdi.

Ünver; “Karaman’ı Sahiplendikleri İçin Teşekkür Ediyorum”

CHP’li 27 Milletvekili, Karaman’ın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge verdi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:40
1050 Okunma
Ünver; “Karaman’ı Sahiplendikleri İçin Teşekkür Ediyorum”

Bilindiği gibi 2-3-4 Aralık 2016 tarihlerinde Parti Meclisi Üyelerimiz ve Milletvekillerimizden oluşan bir heyet, İlimize gelmiş ve üç gün süren bir çalışma gerçekleştirmişlerdi. Bu üç günlük çalışma ziyareti sırasında heyetimizle birlikte Karaman Merkez ve İlçelerimizde çeşitli ziyaretlerle halkımızın sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi ve halkımızın sorunlarına partimizin yaklaşımlarını anlattık. Çalışmamızın son günü de basın mensuplarımızla bir araya gelip, tespitlerimizi paylaşmıştık. O toplantıda sayın vekillerimizin artık Karaman Milletvekili olduklarını, Karaman’ın sorunlarını Meclise ve hükümete aktaracaklarını ve çözümü için çaba sarf edeceklerini belirtmiş, bunu da “hemşerilerim bilsin ki artık Karaman’ın CHP’li dört milletvekili var” diyerek ifade etmiştim.

Yukarıda değindiğim çalışma ziyaretini gerçekleştiren Mersin Milletvekilimiz Fikri Sağlar, Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan, İstanbul Milletvekilimiz Mahmut Tanal ve Çanakkale Milletvekilimiz Muharrem Erkek öncülüğünde, çeşitli illerden CHP’li 27 Milletvekilimiz, 16.01.2017 tarihinde “Karaman’ın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge” vermişlerdir. Kendilerini Karaman milletvekili olarak gören sayın milletvekillerimize, Karaman’ın sorunlarına gösterdikleri ilgi ve Karaman’ı sahiplendikleri için, hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

Milletvekillerimizce verilen önergenin Meclis gündemine alınması, meclis araştırması açılması ve Karaman’ın var olan sorunlarına çözüm üretilmesi noktasında başta Sayın Karaman Milletvekillerimiz olmak üzere, AKP Milletvekillerini, Meclisi ve hükümeti, 27 CHP’li Milletvekilinin Karaman için verdiği önergeye destek olmaya davet ediyorum.

Bu önergenin Karaman’ın sorunlarının çözümünü sağlaması dileği ile önerge metnini hemşerilerimle paylaşıyor, saygılarımı sunuyorum.

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Karaman ilimiz, coğrafi konumunun sağlayabileceği ekonomik potansiyelini hatalı politikalar nedeniyle harekete geçirememiştir. İl merkezi ve ilçeleri ulaşım, altyapı, istihdam, tarım ve hayvancılık, sanayileşme alanlarında hedeflediği sıçramayı gerçekleştirememiştir. Karaman, Türkiye genelindeki nüfus artış hızı, genel ortalamasının altında seyreden yapısıyla göç vermekte, bölgesinde ekonomik cazibe merkezi olabilecek kamu ve özel sektör yatırımlarına yönlendirilecek bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Karaman ekonomisi olağan yatırımlar dışında büyüyememekte, sermaye çekememekte, çoğunlukla tarıma dayalı bir ekonomiyi sürdürmektedir. Esnafından üreticisine, hayvancısından işletmecisine kadar vatandaşımız Karaman’ın potansiyelinin harekete geçirilemediğinden dert yakınmakta, kısırdöngüye dayalı ekonomiden şikâyet etmektedir.

Karaman’da büyük katma değer yaratan işletmeler ve fabrikalar ne yazık ki yoktur. Kentin başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Konya Ovası’nın kalkınma hamlesinden geride kaldığı, istenen büyümeyi sağlayamadığı görülmektedir. Karaman, işsizliğin yoğun yaşandığı bir şehir değildir ancak tarım kesiminin ve esnafın ekonomik krizi doğrudan yaşadığı açık bir gerçektir. Karaman tarımda sulama, üretim maliyeti, destekleme ve pazar sorununu doğrudan yaşamakta olup kent, Konya Ovası’nın üvey evladı konumuna sürüklenmekten hoşnutsuzdur.

Karaman’da tarımın sulamaya dayalı olup sulama kuyularının bol miktarda çektiği su seviyesi düşmüş, desteklemeler yetersiz kalmış, kiraz ihracatı dış politikadaki hatalardan doğrudan etkilenmiştir. Bu nedenle ildeki tarımın suya çok ihtiyacı olan ürünlerden ziyade, az su isteyen kuru tahıl ürünlerinin ekilmesinin teşvik edilmesine dönük politikalara ihtiyacı vardır. Sulama sorununun olduğu Karaman’da üreticiye ısrarla, şeker pancarı ve mısır ektirilmesi, tarımın geldiği tablonun özetidir. Hububata yönelik teşviklerin Karaman’da daha yapılması tarım kesimini rahatlatacaktır. Konya-Karaman hattında sulama sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik politikaların saptanması ayrı bir önem taşımaktadır.

Karaman’ın çevre sorunları, Ayrancı ilçesi ve Göktepe Beldesi başta olmak üzere, insan yaşamını, sulamayı, doğal dengeyi bozabilecek, göçü arttırabilecek düzeyde olup yöre halkının da karşı çıktığı HES, termik santral projelerinin gözden geçirilmesi, yasama organının aktif sorumluluk alması gerekmektedir. Karaman’ın ulaşım ve otopark sorunu had safhadadır. Kent, kendi merkezinden ilçelerine dahi başka illerin sınırlarından geçilerek ulaşılan bir konuma itilmiştir. Kendi ulaşım ağına kavuşamamış Karaman’da Ermenek’e Konya üzerinden gidilip Mersin üzerinden geri dönülmekte, yol dört saate yakın sürmektedir. Karaman’da Taşeli’yi Karaman’a bağlayan direkt yol yoktur ve tüm ısrarlara karşın bu yol yirmi yedi yıldır tamamlanmamıştır. Karaman’da belediyecilik sorunları, özellikle muhalefet partisi belediyeleri bakımından son derece yüksek seviyededir. CHP Belediyeleri, Akçaşehir, Kazancı ve Göktepe Belde Belediyeleri, iktidarın yoğun baskı ve yıldırmasıyla karşı karşıyadır.

Yukarıda ifade edilen farklı konular bağlamında Karaman ilinin sorunlarının tespiti, kentin coğrafi potansiyelinin tarım, ticaret, sanayi, çevre, ulaşım, yerel yönetimler bağlamında harekete geçirilmesine dönük kamu politikalarının oluşturulması amacıyla, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Muharrem ERKEK                           Durmuş Fikri SAĞLAR                    Kazım ARSLAN                  Mahmut TANAL

Çanakkale Milletvekili                   Mersin Milletvekili                         Denizli Milletvekili           İstanbul Milletvekili”

Son Güncelleme: 30.01.2017 14:52
Yorumlar