Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Raşit Balta tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ve Diğer Teşviklerin anlatıldığı sunum sonrası İl Müdürü Hatice Bulut anlatılan desteklemelerin Karaman ve Karamanlı yatırımcılarımız için önemli bir destekleme olduğunu söyleyerek Tarım Sanayimizin gelişmesine katkı sunacak proje başvurularını beklediklerini söyledi.