banner464

KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY'DAN HATIRLATMA

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay K türü Taşıma Yetki Belgesi sahibi üyelerimize bir hatırlatmada bulunarak açıklama yaptı.

KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY'DAN HATIRLATMA

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay K türü Taşıma Yetki Belgesi sahibi üyelerimize bir hatırlatmada bulunarak açıklama yaptı.

21 Aralık 2015 Pazartesi 12:21
1072 Okunma
KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY'DAN HATIRLATMA
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay açıklamasında; “Yönetmelik kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıldır. K türü taşıma yetki belgesi sahibi üyelerimizin yenileme hakkını kaybetmemeleri için odamıza müracaat etmeleri yeterlidir” dedi.
K türü Taşıma Yetki Belgesi yönetmelği aşağıdaki gibidir.
MADDE 18- (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
 (Değişik: RG 23/05/2013-28655) (2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:
a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.
(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir. Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.
.

Son Güncelleme: 22.12.2015 11:29
Yorumlar