Doğan Koçer

Tüm Makaleleri

Doğan Koçer

YENİ DÜNYA VE TÜRKÇE

Son 40-50 yılda dilimize «yeni dünya düzeni» diye bir kavram girdi.

"TÜRKİYE'DE İLÇELERİ İL YAPMA KAVGALARI İÇİL, ERMENEK, SİLİFKE VE KARAMAN"

Bugünki Karaman (daha doğrusu Karadağ) ile Akdeniz'in arası eski tabirle üç hıtta (yani üç memleketten) oluşmaktaydı. Larende, Aladağ ve İçil. Larende anahatları ile kuzeyde Karadağ, batıda Hacıbaba d...

KARAMAN BEY STADYUMU VEYA KARAMAN BEY SPOR KOMPLEKSİ

Zamanımızda artık sporun bütün dalları neredeyse profesyonel hâle gelmiştir. Buna bağlı olarak da sporun içine «sponsor» adı altında bir de kavram girmiştir.