KARAMAN BİR TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİDİR.

Tarihimizi, Kültürümüzü zedeleyerek yok edecek, doğal oluşumunu bozacak, tarihi dokuya zarar verecek, gelecek nesillere aktarılmasını engelleyecek, zamana karışı direncini kıracak girişimlerden uzak durmak gerekir.

1-Öncelikle Turizm firmaları ile irtibata geçilmeli turizm şirketlerinin Karamana geldiği zaman, başıboş hareket etmemeleri için Karamanlı bir rehber eşlik etmeli çünkü; Ören yerlerini tahrip etme olasılıkları yüksek ve yanlış bilgilendirilmeleri olası...

2-Her ören yerinde mutlaka tuvalet bulundurulmalı...

3-Karadağ ve Taşkale’de Çay Kahve gibi içecek ve yiyecek maddeleri köylü tarafından karşılanmalı...

4-Köylerde köylünün ürettiği ürünlerin ve el sanatlarının satıldığı stantlar oluşturulmalı...

5-Karaman’da mutlaka şehrin bütün özelliklerini, tarihi değerlerini taşıyan hediyelik eşya stantlarının bulunduğu bir sokağın olması tanıtım için önemlidir...

6-Karaman’ın yöresel yemeklerinin hazırlandığı yirmi dört saat açık lokantaların bulunduğu sokağın olması...

7-Karaman’a gelen misafirlerin geceleri otellerinde sıkılmamaları için yöresel müziklerin icra edildiği müzik evlerinin yirmi dört saat açık bulundurulması...

8-Özellikle Abbas, Top uçak mahallelerinde bulunan tarihi yapıların aslına uygun restorasyon işlemlerinin yapılması bu yapıların özelliklerine uygun olarak konaklama mekanlarına dönüştürülmesi, tarihi yapıların çevresinde park etmiş araçlar, pankartların bulundurulmaması...

9-Karaman’da yaşamış önemli şahsiyetlerin, tarihi değerlerin büyükşehirlerdeki Billboardlar da sergilerde, fuarlarda daha fazla yer alması...

10-Özellikli Karadağ da ve Taşkale de misafirlerin konaklayabileceği apart konaklama yerlerin yapılması, Taşkale’de harap durumda bulunan yapıların öncelikle aslına uygun olarak yeniden yapılması ve turizme kazandırılması...

11-Karaman’a özgü yetiştirilen ürünlerin festivallerinin yapılması...

12-Turizmin bölge ekonomisine katkılarının halka anlatılması bilinçlendirilmesi...

13-Karaman turizminin gelişmesi için turizm işletmelerine, Sivil Toplum Kuruluşlarından halkımıza yani herkese büyük görev düşmektedir. Dijitalleşen bir çağda planlamaların buna göre yapılması, tarihimizi, kültürümüzü bu dijital ortamlara aktararak tanıtımın yapılması...

14-Karaman’ın imajını kötü gösterecek güvenliği sarsacak davranışlardan uzak durulmalı...

15.Karaman’ın tarihini, kültürünü doğru bir şekilde anlatabilecek sertifikalı rehberler yetiştirilmeli...

16-Karaman’daki ilgili bütün kamu kurumları. sivil toplum kuruluşları ,turizm şirketleri halkı bir koordinasyon içerisinde hareket etmeli ...

17-Karaman Turizminin çeşitliliğinin artırılması özellikle Karadağ da bulunan yerleşim yerlerinin dinsel açıdan önemini yurtdışında tanıtımının yapılması...

18-Turizim açısında zengin köylerde yöresel, geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş sanatların ön plana çıkarılması turizme kazandırılması...

19-Belli bir konuda halka mal olmuş, kendini kanıtlamış sanatçı, yazar, düşünür, siyasetçi, fotoğrafçı gibi kişileri Karaman’a davet ederek ilginin çekilmesi...

Turizmin amacı; yöre halkının gelir düzeyinin artması ve tarihinin, kültürünün, doğal güzelliklerinin insanlığın beğenisine sunmaktır, bu özelliklere sahip kentlerin ise en güzel bir şekilde sunulmasında yardımcı olması görevidir.