En zengin yüzde 1'lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40'ını elinde bulundururken, halkın yüzde 71'i serveti 10 bin dolardan az olan bir kesimi oluşturuyor.

Türkiye, Avrupa'da servet dağılımı adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında başı çekiyor. En zengin yüzde 5 ve yüzde 10'un servetten aldığı paya bakıldığında ise Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Gini katsayısına göre Türkiye, servet dağılımı eşitsizliğinde üçüncü sırada bulunuyor.

Credit Suisse ve UBS tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de servet dağılımı oldukça adaletsiz. En zengin yüzde 1'lik kesimin servetinin yüzde 39,5'ine sahip olduğu Türkiye'de, bu oran 21 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer alıyor.

Bununla birlikte, Türkiye'deki halkın büyük bir bölümünün çok az servete sahip olduğu görülüyor. Yetişkin nüfusun yüzde 71'inin serveti 10 bin dolardan az iken, ortanca servet sadece 5,2 bin Euro seviyesinde bulunuyor. Türkiye bu açıdan da 35 ülke arasında son sıralarda yer alıyor.

Euronews'in derlediği rapora göre Türkiye, yetişkin başına düşen servet konusunda da ortalama ve ortanca göstergelerinde açık ara son sırada yer alıyor.

Servet dağılımındaki bu büyük adaletsizlik Türkiye'deki ekonomik ve sosyal dengesizliklerin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumun toplumsal refahı ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor ve daha adil bir servet dağılımı için çözüm yolları arayışını vurguluyor.